Mladí ekonómovia prekvapili v súťaži Economicus

Víťazom súťaže Economicus sa stala dvojica autorov Štefan Lyócsa a Peter Molnár. Uznanie odbornej medzinárodnej poroty a cenu vo výške 10 000 eur získali za prácu "Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: Prípad zlata a striebra".
11. 05. 2017

 

Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov je súťaž vedeckých prác z oblasti ekonómie a financií publikovaných v renomovaných zahraničných odborných časopisoch. Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku.

Ocenená autorská dvojica v práci poukázala na fakt, že predpovedaní vývoja ceny jednej vzácnej komodity, môže významne pomôcť volatilita (miera neurčitosti vo vývoji cien) inej strategicky prepojenej komodity. Medzinárodnú porotu autori presvedčili svojím výskumom a závermi, pomocou ktorých možno vylepšiť odhad krátkodobého rizika investičných portfólií, vrátane vzácnych kovov ako zlato a striebro. Ich práca bola uverejnená v magazíne Quantitative Finance.

Hodnotiaca komisia zložená z profesorov zahraničných univerzít ocenila nielen kvalitu prihlásených vedeckých prác, ale aj snahu prezentovať výsledky výskumnej činnosti mladých ekonómov v medzinárodnom kontexte. To je pre nás znamením, že súťaž Economicus, ktorej poslaním je výchova mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, má zmysel.