Nadácia VÚB je súčasťou „Zelenej banky“

„Aj keď sme oranžoví, sme zelená banka“

Dňa 25.9. 2020 sme na konferencii Slovakia going zero waste vyhlásili nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie. V Nadácii VÚB sa angažujeme v dôležitých enviro projektoch ako 10 000 stromov pre Bratislavu, inovatívnom projekte Suť na Park, či pri obnove Prüger-Wallnerovej záhrady. Už dlhodobo aktívne spolupracujeme a podporujeme enviro zmýšľajúcich partnerov, ako je organizácia PUNKT, Nová CvernovkaEkotopfilm.

 

Rozhodli sme sa podporiť iniciatívu Slovakia going zero waste, ktorá sa konala v septembri 2020. Aj keď sa konferencia konala po prvýkrát v online prostredí, zámer zostal už tretím rokom rovnaký. Uvedomujeme si, aké je dôležité otvárať témy bezodpadovej budúcnosti Slovenska. Vnímame, že je konečne ten najvyšší čas sa aktívne zaoberať myšlienkou a riešeniami správneho narábania s odpadom, ochranou biodiverzity, politikami, ktoré udávajú spoločnostiam a samotným jednotlivom správny smer ako zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu.

 

Nadácia VÚB podporí nové ENVIROGRANTY v celkovej sume 100 000 eur, ktoré sa rozdelia medzi 5 až 10 projektov. Výška grantu na jeden projekt je do 12 000 eur. Touto snahou chceme poskytnúť finančnú pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia a návrhu perspektívnych stratégií. Tie by mali prinášať účinné riešenia v oblasti Zelenej ekonomiky a Ochrany biodiverzity. Cieľom je podporiť tieto koncepty, pomôcť pri ich rozbehu alebo rozvoji ich snaženia. Viac sa o Envirograntoch dočítate tu.

Plánujeme vysadiť stromy v rámci projektu 10 000 stromov pre Bratislavu. Chceme zazelenať okolie piatich pobočiek VÚB banky v rôznych kútoch mesta. Aktívne sa tak zapojíme do projektu mesta Bratislava, ktorého cieľom je vysadiť 10 000 stromov do roku 2022. Stromy sa budú sadiť všade tam, kde chýbajú. Na uliciach či v parkoch. Stromy v lete chránia ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Preto si v Nadácii VÚB uvedomujeme, aké je dôležité zachovanie biodiverzity aj v hlavnom meste Slovenska.

Suť na Park je projekt Novej Cvernovky, v ktorom sa Nadácia VÚB rozhodla znásobiť každé jedno zaslané euro. V priestoroch Novej Cvernovky sa pôvodne nachádzala chemická priemyslovka. Avšak budova si vyžiadala značnú rekonštrukciu. Suť ako neželaný vedľajší efekt rekonštrukcie prinútil „cvernovkárov“, aby sa na odpad pozreli ako na výzvu a na priestor pre využitie nových netradičných a inovatívnych metód. Primárnym cieľom bolo udržať kreatívny “ekosystém” pokope. Suť sa podarilo priemyselne zrecyklovať, z ktorej sa postupne buduje nový ekologický park. Viac sa dočítate, o tom ako sa suť mení na park tu.