Nadácia VÚB podporí až 27 zamestnaneckých projektov

Až 27 organizácii získa grant pre komunitné projekty, na ktorých realizácii sa budú podieľať zamestnanci skupiny VÚB.
20. 03. 2017

 

Nadácia VÚB spolu udelí 27 grantov v celkovej sume 29 980 eur. 19 organizácií získa finančnú podporu vo forme grantu v požadovanej výške (maximálne 1 500 eur). Keďže na 20. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnilo až 8 organizácií, Nadácia VÚB sa rozhodla podporiť tieto projekty rovnakou sumou 300 eur, a tak motivovať zamestnancov skupiny VÚB k dobrovoľníckej činnosti.

Prihlasovanie projektov prebiehalo do 10. februára 2017 a spolu bolo registrovaných rekordných 191 komunitných projektov. Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené projekty podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v grantovej schéme.

Anotácie víťazných projektov a výšku udelených grantov nájdete na webstránke Nadácie VÚB.