Nadácia VÚB získala cenu za obnovu kultúrneho dedičstva

Ide o ocenenie mesta Banská Štiavnica, ktorým mesto vyjadrilo vďaku za 13 ročnú podporu Kalvárie, ale aj iných projektov na území mesta.

Spolupráca medzi Nadáciu VÚB a Kalvárskym fondom začala v roku 2008. Kalvária bola v tom čase zapísaná do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Dnes, po 13 rokoch spolupráce je väčšina prác dokončených a z neznámej Kalvárie sa stala pamiatka svetového formátu, ktorú ročne navštívi vyše 100 tisíc návštevníkov.

 Foto: Martin Macharik

Kalvársky fond aktuálne dokončuje fresky v Strednom kostole a postupne dopĺňa zničenú alebo odcudzenú sochársku výzdobu. Hlavným nákladom sa v posledných rokoch stala pravidelná údržba už obnovených objektov a areálu, aby sa príbeh devastácie nezopakoval.

 Foto: Martin Macharik

Nadácia VÚB okrem kalvárie podporila v meste aj menšie projekty pri obnove židovského cintorína a portálu brány historického cintorína pri Frauenbergu. Celkovo tak Nadácia VÚB prispela na obnovu kultúrneho dedičstva lokality UNESCO Banská Štiavnica sumou vyše 1.300.000 €. Cenu za VÚB prevzala pani Jana Koleničová. Cena bola odovzdaná počas Salamandrových slávností mesta Banská Štiavnica v piatok, 10.9.2021.

 Foto: Martin Macharik

Rastúci význam Kalvárie potvrdila aj Slovenská pošta, ktorá v tento deň vydala známku s motívom Horného kostola na Kalvárii. Známka vyšla nákladom 180 000 kusov a v hodnote 1,85 €. Známka je vhodná na zásielky do zahraničia, a tak sa Kalvária dostane do celého sveta.

 
Foto: Martin Macharik