Nadácia VÚB znova podporí oživenie okolia Dunaja

Nadácia VÚB podporí realizáciu projektov skvalitňujúcich verejné priestory v okolí Dunaja a Malého Dunaja. V rámci druhej grantovej výzvy Dunajského fondu bude spolufinancovať osem projektov, ktoré využijú potenciál Dunaja.
03. 04. 2017

 

Nadácia VÚB prispeje k zveľadeniu a oživeniu slovenskej časti toku Dunaja. Aj tento rok prejaví svoju podporu v rámci druhej grantovej výzvy Dunajského fondu. Z prostriedkov Dunajského fondu, do ktorého Nadácia VÚB aj v roku 2017 prispela sumou 20 000 eur, bude podporených 8 zmysluplných projektov. Medzi vybrané projekty bude prerozdelených celkovo 55 400 eur. Financie poputujú na podporu vodných športov, vzdelávacích aktivít, ale aj činností zlepšujúcich turizmus okolia Dunaja.

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség
Voľný čas pri Malom Dunaji
Grant: 4 950 eur
Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre aktívny odpočinok na Malom Dunaji, resp. v jeho tesnej blízkosti a to vybudovaním drevených mól a odpočívadiel s posedením a informačnou tabuľou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Virtuálny most
Grant: 5 000 eur
Priama interakcia návštevníkov s mestom v kontakte s Dunajom. Cieľom projektu je zatraktívniť pobyt návštevníkov na nábreží Dunaja v Bratislave. Projekt by predstavoval súčasť aktivít v rámci Magio pláže počas leta v roku 2017 (workshop so zariadením Motion Tracking/Motion Capture System).

Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky
Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania Zemník
Grant: 8 000 eur
Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky na existujúcej vodnej ploche Veľký Zemník, ktorá bola vykopaná v rámci stavby Gabčíkovo Nagymaros na žiadosť SZRK práve v tvare a parametroch potrebných pre ďalšie dobudovanie zázemia nutného pre funkčnú pretekársku dráhu podľa medzinárodných požiadaviek.

Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Oprava nástupného móla cieľovej veže MANTA pre 59. ročník Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike
Grant: 3 500 eur
Oprava a zosilnenie plavákov nástupného móla, ktoré je preťažené pri organizovaní Veľkej ceny Komárna, pretekov v rýchlostnej kanoistike a  môže tak dôjsť  k ohrozeniu bezpečnosti predovšetkým pretekárov.

Miestna akčná skupina Galanta, o.z.
Po stopách vodných mlynov
Grant: 8 000 eur
Využitie existujúcich poľných a málo využívaných ciest popri toku Malého Dunaja, zvýšenie aktívneho pohybu a prezentácie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva vo forme vyznačenia cyklotrasy. Jej následným prepojením sa otvoria nové, ďalšie príležitosti pre zviditeľnenie regiónu v oblasti cestovného ruchu.  

OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli
Dunajský sprievodca
Grant: 10 000 eur
Vytvorenie sprievodcu po Dunaji na báze GPS, ktorý by fungoval ako mobilná aplikácia do smartfónov, ktorá by informovala užívateľa o tom, čo práve vidí na obzore.

Amavet klub 946 Lodenica Zálesie
Gešajovské odpočívadlo pre vodákov na Malom Dunaji
Grant: 11 650 eur
Vybudovanie odpočívadla pre vodákov v intraviláne obce Zálesie pre bezprekážkové nalodenie, vylodenie, prístup autom s prívesom a ako oddychová zóna.

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK)
Vodácke prednášky v Bratislave
Grant: 4 300 eur
Podpora realizácie projektovej dokumentácie troch Vodáckych prednášok v Bratislave so zameraním na Mošonský Dunaj a Malý Dunaj, ktorému budú venované 2 prednášky.

Do druhej grantovej výzvy sa mohli prihlásiť neziskové organizácie s projektami, ktorých cieľom bol bližší kontakt s riekou, bohatší život na rieke (vrátane prírodných hodnôt), plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke alebo spojenie prostredníctvom rieky so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami. Komisia hodnotila celkovo 21 predložených žiadostí.

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorá neformálne zoskupuje firmy, osoby, inštitúcie, samosprávy a mimovládne organizácie, ktorých cieľom je skvalitniť život v povodí rieky Dunaj.