Opäť sme získali certifikát Transparentnej firemnej nadácie

Naša nadácia potvrdila svoje silné postavenie v neziskovom sektore a za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti získala už po druhýkrát certifikát Transparentnej firemnej nadácie, ktorý udeľuje každoročne Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku.
23.1. 2019

 

Nadácia VÚB dlhodobo pomáha zachraňovať pamiatky pre budúce generácie, pomáha ľuďom a rodinám v ťažkej životnej situácii, spája komunity po celom Slovensku, podporuje mladých umlecov a zlepšuje vzdelávanie na školách. Všetky svoje aktivity robí transparetne, za čo v decembri 2018 dostala aj po druhýkrát certifikát.

Dôležitú časť neziskového sektora tvoria práve firemné nadácie a firemné nadačné fondy. Sú akoby prepojovacím mostom medzi podnikateľkými subjektami a verejnoprospešným sektorom. Aby verejnosť dôverovala ich aktivitám, ktorých cieľom je zlepšovanie Slovenska, je potrebné, aby mala prístup k rôznym informáciám, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť ich fungovanie.

S cieľom posilniť transparentnosť vytvoril ASFIN v roku 2015, ktorej členom je od roku 2013 aj naša nadácia, Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť napríklad to, akú časť z príjmov z asignácie používajú nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov. Držitelia certifikátov musia zároveň prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, ale aj poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov.

Z 8 000 aktívnych nadácií na Slovensku je 600 tzv. veľkých firemných. V prvej lige sa však ocitla len špička. Certifikát druhýkrát okrem Nadácie VÚB získala aj Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadačný fond Slovenských elektrární a Nadačný fond Telekom. Novou nadáciou, ktorá certifikát získala, je Nadácia ZSE.