Poklady Slovenska prosia o pomoc - zmena termínu hlasovania

Nadácia VÚB aj tento rok pomôže kultúrnym pamiatkám sumou 50 000€, aby opäť získali svoju krásu a význam.

Na Slovensku máme pamiatky, o ktorých hovorí celý svet. Tie sú však častokrát v neutešenom stave. Nadácii VÚB záleží na ochrane a zachovávaní našich kultúrnych pokladov a vie, že slovenské pamiatky nie sú ľahostajné ani obyvateľom Slovenska. Preto Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska. Prostredníctvom nej chce nielen poukázať na alarmujúci stav niektorých vzácnych pamiatok, ale pomôcť znova priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva a hlavne poskytnúť konkrétnu pomoc a finančné prostriedky. O tom, ktorá pamiatka získa financie na svoju obnovu či reštaurovanie, rozhoduje verejnosť v on-line hlasovaní.

Nadácia VÚB vyhlasuje 11. ročník hlasovacej súťaže Poklady Slovenska. Prihlasovať (resp. zasielať tipy) a následne hlasovať možno o rôznych pamiatkach: nehnuteľných (architektonické objekty a budovy - napríklad kaplnka, alebo ich časť - konkrétna miestnosť alebo niečo v nej, napríklad freska, sieň paláca a pod.) a hnuteľných (umelecké diela – napr. vzácny obraz alebo socha, zbierka muzeálnych exponátov, iné umelecké artefakty.

Tipy na poklady, ktoré by ľudia radi videli znovuzrodené, budeme zbierať na stránke   https://www.nadaciavub.sk/poklady/.

Do následného on-line hlasovania vyberú odborníci 9 diel, ktoré budú bojovať o priazeň verejnosti. Tá má príležitosť svojím hlasom rozhodnúť, ktorý z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka grantu až do výšky 50 000 eur.

Hlasovacia súťaž  

Nadácia VÚB vyhlasuje nový ročník súťaže Poklady Slovenska. O tom, ktorá pamiatka získa finančné prostriedky na svoju obnovu a reštaurovanie, sa rozhoduje nasledovne:

 1. zasielanie tipov – na zaradenie pamiatok do hlasovania (verejnosť laická, odborníci, majitelia pamiatok- objektov-artefaktov),
 2. hlasovanie – rozhodne o 1 víťazovi, ktorý získa finančné prostriedky na reštaurovanie – do 50 000 eur.

Mechanizmus súťaže:

 1. ľudia/verejnosť (laická i odborná) zašle tip na pamiatku, ktorú by radi videli znovuzrodenú,
 2. tipy/návrhy sa zasielajú online – cez stránku https://www.nadaciavub.sk/poklady/
 3. do on-line hlasovania vyberie odborná komisia 9 diel, ktoré budú v záverečnom hlasovaní bojovať o priazeň verejnosti,
 4. ľudia svojím hlasom rozhodnú, ktorý 1 z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka grantu od Nadácie VÚB.

Z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku (výskyt COVID-19) sa presúva termín hlasovania, a to od 18.5. do 31.5. 2020. Pôvodný termín hlasovania za Vašu najobľúbenejšiu pamiatku bol od 6.4. do 19.4.2020. 

 

Základné kritériá na zaradenie pamiatky do hlasovania 

 • Objekt/umelecké dielo stredného typu (t.j. nie veľké objekty vyžadujúce niekoľkoročné a finančne veľmi náročné práce)
 • Významnosť pamiatky, historický kontext (vhodné sú národné kultúrne pamiatky, pamiatky UNESCO i menšie významné a vzácne diela)
 • Ucelenosť (diela, zbierky, objektu alebo jeho časti)
 • Odhad nákladov na obnovu/reštaurovanie (musí sa zmestiť do limitu alebo byť dofinancovaná majiteľom pamiatky)
 • Možnosť prezentovať výsledky obnovy / reštaurovania v určenom termíne
 • Dôležitosť obnovenia pamiatky pre obec / komunitu
 • Pamiatka nesmie byť v súkromnom vlastníctve

 Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.nadaciavub.sk/poklady/.