Poklady Slovenska prosia o váš hlas

V každom kúte Slovenska sa ukrýva veľa historických pamiatok, ktoré ničí zub času a už desaťročia čakajú na svoju nevyhnutnú obnovu. Odborná porota vybrala z tipov verejnosti deväť takýchto vzácnych diel. A vy teraz môžete rozhodnúť, ktoré z nich dostane 50-tisíc eur od Nadácie VÚB na svoje znovuzrodenie. Hlasovať o víťazovi môžete do 28. apríla na www.nadaciavub.sk/poklady.
15.4.2019

 

Práve sa rozbehlo verejné hlasovanie o pridelenie grantu na obnovu jedného z deviatich starobylých objektov či umeleckých diel obrovskej hodnoty. Tie vybrala nezávislá komisia odborníkov na ochranu historického dedičstva spomedzi viac ako 750 pamiatok, ktoré do súťaže nominovali ľudia z celého Slovenska.

Pozrite sa na 9 finalistov veľkej hlasovacej súťaže Poklady Slovenska, zozbieraných z celej krajiny, za ktorých záchranu sa môžete teraz prihovoriť. Stačí na to pár kliknutí na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov – jedinečná secesná stavba má poškodenú kupolu a tambur. Okrem toho je nutné v interiéri obnoviť mramorovú podlahu a mozaiky.

Bardejov - Gotická brána z Baziliky minor sv. Egídia – pri prácach na renesančnej bráne do bardejovskej baziliky bola pod jej povrchom odhalená unikátna pôvodná gotická brána. Práve jej reštaurovanie je predmetom hlasovania v tejto súťaži.

Červený Kláštor - Fresky v Kapitulnej sieni Kláštora kartuziánov – medzi najhodnotnejšie časti tejto gotickej sakrálnej stavby situovanej v okrese Kežmarok patria vzácne, no postupne blednúce nástenné maľby zobrazujúce výjavy z krížovej cesty.

Svidník - Ikonostas v chráme sv. Paraskievy – vzácna pamiatka sakrálneho charakteru obsahuje spolu 27 ikon, ktoré svedčia o prvotriednom maliarskom a rezbárskom umení. Súčasťou plánu zreštaurovania sú aj cárske dvere a podstavce pod štyri hlavné ikony.

Bratislava - Jeszenákova hrobka – na cintoríne Kozia brána v hlavnom meste sa nachádza v dezolátnom stave hrobka uhorského šľachtica, baróna Jána Jeszenáka. Zámerom obnovy je aj jej umelecky hodnotný reliéfny náhrobok z carrarského mramoru.

Brhlovce - Obraz Krista na hore Olivetskej – veľký neskorobarokový obraz na oltár Kostola Sedembolestnej Panny Márie v obci v levickom okrese vytvoril slávny rakúsky maliar Anton Schmidt. Vzácna olejomaľba potrebuje nutne reštaurovanie.

Sološnica - Sochy sv. Mikuláša a sv. Augustína – barokový oltár v Kostole Všetkých svätých v obci z okresu Malacky pochádza z konca 17. storočia. Zreštaurovanie postáv dvoch biskupov v nadživotnej veľkosti prinavráti tejto pamiatke jedinečné umelecké a estetické hodnoty barokového sochárstva.

Pukanec - Bočný oltár Korunovania Panny Márie – významný gotický oltár z roku 1484 umiestnený v Kostole sv. Mikuláša v obci blízko Levíc potrebuje zreštaurovanie ôsmych tabuľových malieb na krídlach oltára ako aj rezbársky zdobenej vzácnej oltárnej skrine.

Oravská Poruba - Bajčiovská veža – ku kamennej veži zo 17. stor. sa viažu počiatky národného obrodenia v revolučnom roku 1848 na Orave. Dnes zanedbaný stav tohto pamätného miesta nezodpovedá jeho významným pamiatkovým hodnotám.

Pomôcť ochrániť vybranú pamiatku pred nemilosrdným zubom času môže každý, kto sa za ňu postaví do 28. apríla v hlasovaní prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady, kde nájdu záujemcovia aj bližší popis histórie a súčasného nelichotivého stavu jednotlivých diel. Pamiatka, v ktorej obnove uvidí verejnosť najväčší zmysel, získa na svoj prerod sumu 50-tisíc eur, čo je takmer dvojnásobok oproti minulému ročníku programu.

Počas 10-ročnej histórie tohto osvetového programu sa už podarilo obnoviť napr. vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče či barokový organ v Španej Doline. O príbehu úspešne ukončenej obnovy poslednej zo spomínaných pamiatok sa môžete dočítať v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky