Pomáhame naštartovať dobro

V Nadácii VÚB sa často stretávame s prosbami rodín v núdzi o pomoc. Keď čo i len jedného člena zasiahne choroba, zmení sa život celej rodiny. S cieľom pomáhať ľuďom v ťažkej životnej situácii spôsobenej nielen zdravotnými problémami, sme sa rozhodli spojiť s občianskym združením WellGiving a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.
17.12. 2018

 

Moment kedy sa človeku z minúty na minútu zmení život sa dá len ťažko predstaviť. No práve v týchto chvíľach potrebuje okolo seba ľudí, ktorí sú ochotní podať mu pomocnú ruku. Dobra je okolo nás stále málo, a práve preto sa organizácia WellGiving snaží spraviť svet o kúsok lepším a svojimi aktivitami inšpirovať ľudí k robeniu dobra a jeho šíreniu.  

Spolu s Nadáciou VÚB už štvrtý rok pomáhajú deťom na ceste k väčšej samostatnosti a k lepšej budúcnosti. Aj tento rok sme pomohli 20 deťom na darcovskom portáli www.dakujeme.sk tzv. „štartovným“. Je to suma 200 eur, ktorú venuje Nadácia VÚB rodinám vybraným organizáciou WellGiving, ktorá spravuje tento portál. V projekte Štartovné nejde len o finančnú pomoc, ale ide najmä o motiváciu ostatných ľudí prispieť a uľahčiť rodinám momentálnu situáciu. Vďaka tomu sa podarilo pre tieto rodiny vyzbierať celkovo 25 650 eur. Keďže liečba rôznych ochorení je finančne náročná, peniaze putovali najmä na rehabilitačné pobyty a kúpu zdravotníckych pomôcok.  

Tento rok bol projekt Štartovné obohatený o novú aktivitu Pošli dobro ďalej. Vďaka tomu sa pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrých skutkov -28. apríla OZ WellGiving a darcovský portál www.dakujeme.sk pripojili k celosvetovej iniciatíve - myšlienke z filmu Pošli to ďalej/Pay it forward. Symbolom kampane bolo srdiečko na dlani.

Keďže na učenie robenia dobra nie je nikdy priskoro, do aktivity boli zapojené najmä deti. Cieľom bolo ukázať im pravé hodnoty, vyzdvihnúť ľudskosť a vniesť ju do ich života, aby ju vnímali ako prirodzenú súčasť. Počas roka si deti v rámci triedy, stupňa alebo celej školy vybrali spolužiaka alebo spolužiačku, ktorej by radi pomohli. S pani učiteľkou sa následne tímovo dohodli na tom ako pomôžu. Ak medzi sebou, našťastie, nenašli nikoho, kto by potreboval ich podporu, vyberali si príjemcu ich pomoci na portáli www.dakujeme.sk. Vybrané dieťa, resp. rodina s dieťaťom, následne získala od Nadácie VÚB „štartovné“, ktoré bolo len prvým krokom pomoci.

Deti mali motiváciu pomáhať aj inak. Detičky a pani učiteľky z materskej školy Mýtne Ludany spolu s pracovníčkou Komunitného centra svojimi srdiečkami na dlani vyjadrili solidaritu Peťkovi s detskou mozgovou obrnou. V spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža zbierali vrchnáky z pet fliaš, ktorými prispeli Peťkovi na rehabilitačnú starostlivosť.

„Zapojením do programu podporíme Peťka, ale zároveň prispejeme k vytvoreniu sveta porozumenia, šťastia, starostlivosti, sveta kde si navzájom pomáhame,“ povedala Erika Moháriová, pracovníčka Komunitného centra.

Sebastián je 13-ročný chlapec s kombinovaným neurologickým a zrakovým postihnutím. Pred krátkym časom podstúpil náročnú operáciu hlavy, po ktorej potrebuje rehabilitovať. Deti a učiteľky v ZUŠ a združenie rRko sa rozhodli pomôcť chlapcovi. Počas medzinárodného dňa detí zorganizovali aktivity prispôsobené Sebastiánovi. Výťažok z akcie mu potom venovali na rehabilitácie po operácii.

Prečítajte si viac o darcovskom portáli www.dakujeme.sk rozhovore s Martinou Tvrdoňovou v online magazíne Srdcovky.