Pomáhame rozvíjať talent mladých umelcov

Konal sa už siedmy ročník vzdelávacej iniciatívy „Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov“, ktorá je od svojho vzniku spätá s Nadáciou VÚB.
31.10.2019

 

Spolu päť mimoriadne talentovaných študentov hry na husliach a ďalších viac ako 150 malých aj veľkých hudobníkov - divákov sa stretlo v piatok 25. októbra v sále Dvorany bratislavskej VŠMU s fenomenálnym, celosvetovo uznávaným husľovým majstrom Shlomom Mintzom.

Zdroj foto: Petra Rusnáková

Jeden z najžiadanejších svetových interpretov klasickej hudby prišiel do Bratislavy na pozvanie Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava – organizátora tejto vzdelávacej iniciatívy, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. „Sme vďační za to, aký úspešný projekt sa nám podarilo vďaka kľúčovému spojeniu s Nadáciou VÚB vybudovať“ hovorí organizátor Pavel Bogacz z OZ Sinfonietta.

 

Zdroj foto: Petra Rusnáková 

Shlomo Mintz – všestranný umelec, spolupracujúci ako sólista a dirigent s najvýznamnejšími orchestrami sveta bol v poradí siedmou osobnosťou, ktorá navštívila v rámci tejto iniciatívy Slovensko a stretla sa tu s domácimi nádejnými huslistami.

Venoval sa všetkým

Hudobný majster sa počas kurzu nesústredil iba na jednotlivcov, ktorí vystupovali pred plnou sálou ako aktívni účastníci kurzu, ale dbal o to, aby svoje posolstvo smeroval na široké publikum študentov a ich lektorov a bolo aplikovateľné pre všetkých. „Jedna z najdôležitejších otázok, ktoré kladiem každému, kto už ovláda hru na husliach a chce sa posunúť je: Čo vlastne hráš? Poznáš kľúčové míľniky života skladateľa, ktoré ho viedli k tomu, aby tú skladbu zložil? Mali by sme vždy chápať, odkiaľ autor pochádza a čo chcel po sebe zanechať budúcim generáciám. Práve to sa musíme naučiť aplikovať aj do dnešného spôsobu hrania,“ znela jedna z rád Shloma Mintza.

 

 Zdroj foto: Petra Rusnáková 

Dnes 62-ročný huslista a dirigent tiež dokázal, že kráča s dobou. Mladým huslistom poradil napr. aj to, ako využívať pri štúdiu a praktickom cvičení čo najefektívnejšie odpozerávanie interpretácií skladieb cez YouTube.

Iný prístup než jeho doterajší predchodcovia

Medzi huslistami, ktorých vybrala do kurzu OZ Sinfonietta, bola aj nadaná žiačka ZUŠ v rámci 8-ročného gymnázia Veronika Cagáňová. Majstrovi Mintzovi predviedla v zaplnenej sále koncertnú skladbu od J. S. Bacha. „Tento zážitok si veľmi cením. Získala som úplne iný pohľad na skladbu, ktorú som hrala. Pán Mintz mi ukázal, prečo je dôležité chápať a hrať ju ako dobový tanec. Tiež som si uvedomila, ako veľmi je pre interpreta dôležité poznať aj príbeh jej autora. Zistila som, že keď mám zahrať skladbu inak, treba tomu prispôsobiť aj techniku, ktorá bude úplne iná. Teda viem, na čom by som mala tým pádom ďalej pracovať,“ povedala po skončení majstrovského kurzu talentovaná Veronika, ktorá je pripravená pokračovať v štúdiu na konzervatóriu a venovať sa hre na husliach profesionálne. „Môj najväčší sen je hrať raz sólovo, ale budem veľmi šťastná, keď sa mi podarí dostať aj do nejakého orchestra,“ prezrádza mladá huslistka.   

Zdroj foto: Petra Rusnáková  

Koncert, aký u nás nemá obdobu

Shlomo Mintz sa predstavil 24. októbra v Bratislave pred študentami aj vlastným recitálom s doprovodom vynikajúceho klaviristu Itamara Golana. Táto hudobná udalosť vo Veľkom evanjelickom kostole, na ktorej odzneli skladby od Debussyho, Francka, Brahmsa a dokonca aj vlastná tvorba samotného Shloma Mintza, bola otvorená aj pre širokú verejnosť. Vstupenky na recitál umelcov, ktorí hrávajú väčšinou len v tých najpompéznejších koncertných sálach sveta, boli dostupné za mimoriadnu, dotovanú sumu 5 eur. Tieto podmienky pre edukačný projekt ako aj celkovú organizáciu spojenú s návštevou Shloma Mintza na Slovensku, bolo možné zabezpečiť práve vďaka podpore od Nadácie VÚB. Projekt bol podporený taktiež z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.