20 rokov Nadácie VÚB

Neziskové organizácie dostanú mimoriadnu podporu vo výške 400-tisíc eurPresne pred 20 rokmi, 12. decembra 2003, vznikla Nadácia VÚB. Bola medzi prvými firemnými nadáciami na Slovensku, ktoré prišli v tom čase s novým zdrojom grantovej podpory pre tretí sektor. Pri príležitosti osláv svojho 20. výročia posiela Nadácia VÚB 20-tim vybraným organizáciám mimoriadnu podporu vo výške 20-tisíc eur. Celkovo tak prerozdelí 400-tisíc eur na ďalšie udržanie zmysluplných projektov s poslaním zlepšovať život ľudí, chrániť prírodu a rozvíjať umenie.

Nadácia VÚB si pripomína významný míľnik vo svojej histórii. Za uplynulé dve dekády prerozdelila viac ako 13 a pol milióna eur a podporila spolu takmer 1500 užitočných, verejnoprospešných projektov a iniciatív. Najvýraznejšou oblasťou, v ktorej sa nadácia za celé obdobie angažovala, bola podpora umenia a záchrana kultúrneho dedičstva. Ďalšími doménami boli sociálna pomoc znevýhodneným skupinám, podpora aktívneho života komunít a rozvoj vzdelávania mladých ľudí. V ostatných rokoch sa do popredia dostáva najmä podpora a oceňovanie ľudí a organizácií, ktorým ide o ochranu životného prostredia a záchranu biodiverzity.

„Počas celej doterajšej histórie sme sa snažili zameriavať na oblasti, v ktorých dokážeme zanechať čo najvýraznejšiu stopu. Išlo vždy o témy, ktoré boli v aktuálnej dobe finančne poddimenzované a nemali potrebnú podporu z iných zdrojov. Prirodzene, tieto priority sa vyvíjali v čase – podľa aktuálnych potrieb spoločnosti a tiež CSR resp. ESG stratégie našej banky. Na základe toho sme v každom období revidovali a definovali niekoľko kľúčových oblastí, ktorým sa venujeme naplno a so silnou finančnou podporou,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich a dodáva: „Za celý tím, ktorý pomáhal našu nadáciu budovať a v priebehu rokov rozvíjať, môžem vyjadriť, že sme veľmi hrdí na to, čo z týchto zdrojov, know-how a spoluprác na Slovensku vyrástlo.


20-tisíc eur pre 20 neziskových organizácií
Moment oslavy svojho jubilea sa Nadácia VÚB rozhodla využiť na ďalšie posilnenie práce, ktorú v rámci slovenského neziskového sektora vykonáva. „Nechceme míňať financie na veľkolepé oslavy. Tento míľnik si chceme pripomenúť najmä poskytnutím ďalšej podpory, tým, ktorí to najviac potrebujú. Keďže oslavujeme 20 rokov, rozhodli sme sa poslať 20-tim vybraným neziskovým organizáciám pred Vianocami darček – mimoriadnu podporu v hodnote 20-tisíc eur. Celkovo im prerozdelíme sumu 400-tisíc eur,“ približuje Jozef Kausich. Ide o príjemcov, ktorých záslužná práca prináša dlhodobo viditeľné ovocie, ktorí idú vo svojich oblastiach príkladom a ktorých už Nadácia VÚB vo väčšine prípadov v minulosti partnersky podporila.

Prijímatelia mimoriadnej podpory sú nasledovné neziskové organizácie (v abecednom poradí):

podpora charity a projektov v sociálnej oblasti
– Asociácia pomoci postihnutým APPA, Cesta von, Medzi nami, Nadácia Detského kardiocentra, Návrat, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Plamienok, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, Svetielko nádeje a Vagus.

podpora umenia a záchrana kultúrneho dedičstva – Andoras (OZ pri Múzeu Betliar), Bratislavský chlapčenský zbor, Eleuzína, Sinfonietta Bratislava a Slovenské národné divadlo – projekt Divadlo pre všetky deti.

ochrana životného prostredia – Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Centrum environmentálnej výchovy Živica, Lesmír, WWF Slovensko – Svetový fond na ochranu prírody a ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach – projekt enviro vzdelávania žiakov.


Foto: archív Nadácia VÚB

„Podporu zo strany Nadácie VÚB si veľmi vážime a dunajskej prírode tento vianočný darček doručíme v podobe obnovy vodného režimu v spodnej časti Karloveského ramena. Finančná podpora nám pomôže uskutočniť tieto dlho plánované revitalizačné opatrenia na ostrove Sihoť, kde bude opätovne napojený spodný úsek ramena priamo na tok rieky Dunaj. Obnovením zasypaného vtoku do ramena vznikne nový prúdiaci vodný tok, zlepšia sa podmienky pre život a neres rýb a tiež pre hniezdenie rybárika riečneho. Týmto spôsobom sa tiež zlepší infiltrácia vody do podložia, čo prispieva k výdatnosti a ochrane našich zdrojov pitnej vody,“ hodnotí zmysel podpory Miriam Miláčková, výkonná riaditeľka BROZ.

Ďalšia pozornosť k výročiu nadácie – interaktívna mapa obnovených pamiatok
Nadácia druhej najväčšej banky na Slovensku patrí medzi lídrov v podpore kultúrneho dedičstva na Slovensku – čo súvisí taktiež so strategickým zameraním svojej talianskej materskej skupiny Intesa Sanpaolo. Za 20 rokov existencie prerozdelila cez rôzne partnerstvá, programy a etablovanú hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska granty pre až 127 projektov obnovy pamiatok po celom Slovensku – od najrozsiahlejšieho, 14- ročného partnerstva na kompletnej rekonštrukcii Kalvárie v Banskej Štiavnici, cez obnovu množstva menších objektov až po reštaurovanie drobných, historicky cenných diel v zbierkach múzeí a galérií. Prehľad všetkých týchto pamiatok, ktoré sa podarilo zachrániť, prináša Nadácia VÚB vo forme interaktívnej mapy na svojej stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Tá poslúži ako jednoduchý online sprievodca, kde nájdu priaznivci histórie a umenia bližšie zaujímavosti vrátane lokalizácie, ak sa rozhodnú tieto známe či menej známe „poklady“ Slovenska navštíviť.


Foto: zdroj Martin Macharik

„Vďaka podpore Nadácie VÚB sme schopní napĺňať úlohy a poslanie múzea v regióne, ktoré dlhodobo trpí kultúrnou podvýživou: riešiť kultúrne, vedecko-výskumné a popularizačné aktivity súvisiace s kaštieľom Betliar, hradom Krásna Hôrka a mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí, ktoré spravujeme. Nadácia VÚB svojimi aktivitami zameranými na obnovu historických objektov a umeleckých diel na Slovensku dáva mnohým vlastníkom a správcom nádej a pocit spolupatričnosti, že na „ich“ pamiatke záleží a že v starostlivosti o ne nie sú sami,“ uvádza v poďakovaní za doterajšiu ako aj aktuálnu podporu pri príležitosti jubilea Nadácie VÚB Tímea Mátéová, riaditeľka Múzea Betliar, ktoré spadá pod Slovenské národné múzeum.