Príbeh obnoveného organa zo Španej Doliny

Naša súťaž Poklady Slovenska zachraňuje vzácne pamiatky už niekoľko rokov. Vďaka nej sa aj skvost medzi „kráľovskými“ hudobnými nástrojmi - barokový organ Martina Podkonického z roku 1751 v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána v Španej Doline sa dočkal svojej riadnej, najkomplexnejšej obnovy v jeho histórii. Ohrozený nástroj, ktorý získal na svoje reštaurovanie grant od Nadácie VÚB, bol v sobotu 27. júla slávnostne inaugurovaný.
30.7.2019

 

Takmer rok a pol trvajúci náročný proces prerodu ukončil obdobie chátrania jedného z najvzácnejších barokových organov na našom území. Tomu predchádzali necitlivé, neodborné a nereštaurátorské zásahy v 70-tych rokoch min. storočia a naposledy v roku 2002, ktoré nezohľadňovali nutnosť jeho prinavrátenia do pôvodnej - barokovej zvukovej a technickej podoby.

Za obnovu sa prihovorilo 20-tisíc ľudí

Aj to bol dôvod, prečo sa miestna farnosť rozhodla tento posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od majstra Martina Podkonického prihlásiť začiatkom roka 2018 do hlasovacej súťaže Poklady Slovenska. V rámci dlhodobej iniciatívy Nadácie VÚB išlo v tom ročníku práve o podporu záchrany týchto historických nástrojov. Organ v Španej Doline v očiach verejnosti jednoznačne vyhral. Spomedzi viac ako 58-tisíc hlasov zaslaných dokopy 9 hudobným nástrojom po celom Slovensku, sa za špaňodolinský organ postavilo takmer 20-tisíc ľudí. Vďaka tomu získal od Nadácie VÚB ako víťaz na svoju obnovu 30-tisíc eur a opäť sa môže skvieť a znieť vo svojej pôvodnej barokovej podobe.

„Dnes možno povedať, že sa pre ďalšie generácie úplne zachovala baroková podstata tohto nástroja, ktorá spočíva v jeho pôvodnom barokovom píšťalovom fonde. Približne 91 % píšťalového fondu je totiž pôvodného, čo tento organ umiestňuje na prvé priečky významnosti na našom území a po jeho obnove ide o jedinečný autentický zvukový unikát,“ povedal na inaugurácií Matúš Kucbel, koordinátor projektu obnovy a organista z rímskokatolíckej farnosti Uľanka, pod ktorej správu spadá aj Špania Dolina.

Priebeh obnovy

  • Obnova organa začala v júli 2018, kedy boli píšťalový fond, vzdušnice a hracia traktúra prevezené do českého Krnova, kde pod vedením reštaurátorov Jaromíra Kánskeho a Josefa Brachtla prebiehala ich obnova.
  • Po demontáži bolo dodatočne zistené, že stav nástroja je horší, než sa predpokladalo. Vzácny píšťalový fond sa ukázal byť výrazne poškodený. Na obnovu kovových píšťal bolo nutné namiešať presne tú istú historickú kovovú zliatinu, ktorá je už dnes atypická a veľmi vzácna (organový kov + meď) a z nej zhotoviť organový plech.
  • V čase veľkej prestavby organa v rokoch 1970-73 bolo zistené veľké napadnutie drevokazným hmyzom - jednalo sa o vzdušnice, píšťalnice, drevené píšťaly a časti traktúry. Tento stav vtedy riešili aplikáciou prostriedku, ktorý obsahoval pre človeka veľmi škodlivé a dnes už zakázané látky. V súčasnosti bolo preto potrebné vykonať odstránenie a zmývanie týchto vrstiev, ich ekologickú likvidáciu a následné prekrytie povrchu zmesou prírodných voskov. Účelom bolo dosiahnuť v najbližších 10-15 rokoch prirodzenú neutralizáciu povrchu dreva v nástroji. Tento proces však taktiež výrazne predĺžil práce na obnove organa.
  • Vyvezené časti organa boli privezené späť do Španej Doliny na konci februára 2019.
  • Namiesto pôvodného zámeru výroby nových mechov došlo k zmene plánov vďaka šťastnej náhode - objaveniu pôvodných barokových mechov majstra Podkonického v podveží kostola. Tento fakt prispel taktiež k predĺženiu prác.
  • Zároveň pokračovala v ČR v Krnove až do júna 2019 taktiež výroba repliky barokového hracieho stola, ktorého originál sa nezachoval.
  • Začiatkom júna 2019 sa začala posledná fáza obnovy. Pod vedením organára a intonéra Josefa Brachtla prebiehala vysoko odborná, špecifická a umelecká práca intonovania viac ako 500 zreštaurovaných vzácnych barokových píšťal Martina Podkonického.
  • Na začiatku júla 2019 bol osadený aj nový hrací stôl, ktorého povrchová úprava kopíruje polychrómiu organovej skrine. Na chór bol dovezený ako posledný artefakt tejto historickej obnovy aj zreštaurovaný mech s kompletne zreštaurovanou vzduchovou sústavou.

Inauguračný koncert a ďalšia budúcnosť

Inauguračný koncert barokovej organovej hudby na obnovenom historickom nástroji otvoril v sobotu 27. júla 2019 zároveň siedmy ročník medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2019.  Ešte predtým bol v tento deň organ odovzdaný na svoju službu pri sv. omši. Posviacke predchádzala neverejná kolaudácia organa.

Vďaka obnove bude nástroj opäť plnohodnotne využívaný nielen počas organových festivalov zameraných na interpretáciu barokovej hudby, ale primárne počas bohoslužieb pre miestnych obyvateľov. „Ide o barokový hudobný nástroj, ktorý na Slovensku nemá páru. To, čo oslovuje a púta uši jeho poslucháčov, je práve historický zvuk typický pre barok. Toto obdobie je známe svojou mohutnosťou a pompéznosťou, pozornosť bola vtedy upriamená na inštrumentálnu interpretáciu hudby,” vysvetľuje organista Matúš Kucbel a dodáva: „Špania Dolina získava týmto jedinečnú historickú atrakciu, ktorá nemá ani vo vzdialenejšom okolí konkurenciu. Úspešné ukončenie projektu obnovy špaňodolinského organa si sľubuje pritiahnuť sem aj množstvo turistov. Sme radi, že okolo tohto nástroja sa už formuje aj nový hudobný ansámbel hudobníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici.“

História organa v Španej Doline

Jednomanuálový, dvanásť-registrový organ postavil v r. 1751 banskobystrický majster organár Martin Podkonický. Tento letopočet je zobrazený i v kartuši nad prospektom. Organ vznikol údajne pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách. Mal stáť 300 zlatých. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice. Zistilo sa, že niekoľko píšťal, resp. ich materiál pochádza z pôvodného renesančného organa v Španej Doline.

Počas 268-ročnej existencie prešiel organ viacerými opravami, úpravami a prestavbami. V roku 1970 bol realizovaný zásadnejší, necitlivý zásah, ktorý sa našťastie nedotkol zvukového obrazu historického organa, čo bolo v tej dobe skôr výnimkou. Pri prestavbe bol vymenený aj hrací stôl za nový, s rozšírenými rozsahmi manuálu a pedálu. Posledná väčšia oprava bola realizovaná v roku 2002. Počas nej bol odstránený neštýlový hrací stôl i pneumaticky ovládané vzdušnice. Stavbe nového hracieho stola však nepredchádzal seriózny výskum pôvodného nástroja či analogických riešení a celkovo išlo o opravu, ktorá nebola vykonaná odborne spôsobilým organárom a už vôbec nie reštaurátorom.

Kto bol Martin Podkonický

Autor organa Martin Podkonický sa narodil v r. 1709 v Ľubietovej. Za organára sa vyučil v organárskej dielni Daniela Wallachyho v Banskej Bystrici. Ako organár a výrobca hudobných nástrojov pracoval samostatne od roku 1730. Banskobystrickým mešťanom sa stal v roku 1736. Majster Podkonický postavil množstvo nástrojov, najmä v okolí Banskej Bystrice, na Orave, Spiši, v Liptove a Novohrade. Staval od malých štvorregistrových pozitívov po veľké dvojmanuálové organy. Ojedinele pracoval aj na území dnešného Maďarska. Jeho nástroje sa vyznačujú dôkladným vypracovaním a kvalitnými materiálmi. Martin Podkonický zomrel v Banskej Bystrici v roku 1771.

Viac informácií o priebehu obnovy organa v Španej Doline prináša aj rozhovor s Matúšom Kucbelom, ktorý poskytol pre online magazín Nadácie VÚB www.srdcovky.sk.