Rozhodli ste, ktoré komunitné projekty získavajú podporu

Takmer 62 000 hlasov obyvateľov miest a obcí z rôznych častí Slovenska rozhodlo o tom, ktorých 24 nápadov na zlepšenie komunitného života v jednotlivých regiónoch dostáva zelenú na svoju realizáciu. O finančnú podporu víťazných projektov sa postará Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty.
22. 11. 2017

 

Od 6. do 21. novembra bolo možné na stránke www.komunitnegranty.sk prideliť svoj hlas niektorému zo 48 projektov. Tie posunula do užšieho kola 3. ročníka programu „Komunitné granty – 80 000 eur pre komunity, kde to žije“ odborná komisia.

Tentokrát sa do verejného hlasovania zapojil doposiaľ najvyšší počet – až 61 932 podporovateľov, pričom najaktívnejšími boli prívrženci projektov plánovaných v Bratislavskom kraji, ktorí zaslali spolu takmer 15 000 hlasov pre svojich favoritov. Naopak najmenšiu podporu verejnosti získali projekty v Prešovskom kraji.

Vo verejnom hlasovaní Slovensko rozhodlo, že komunitný grant v maximálnej výške 3 000 eur získava týchto 24 organizácií, 3 s najvyšším počtom hlasov z každého kraja:

Bratislavský kraj

Organizácia: Bezpečné bývanie
Projekt: Pentagón je náš domov
Počet hlasov: 3 989
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať komunitnú miestnosť, kde sa budú môcť statoční a dobrí ľudia, ktorí sú odhodlaní zmeniť povesť Pentagónu a vytvoriť z neho bezpečné a príjemné miesto pre život, stretávať a iniciovať v susedoch záujem a zodpovednosť za dom.

Organizácia: Gymnázium L. Novomeského
Projekt: Mladý záchranár
Počet hlasov: 3 289
Požadovaný grant: 2 903 EUR
Cieľ projektu: Zabezpečiť študentom možnosť osvojiť si vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci a ukázať im, že záchrana života nie je až taká ťažká a komplikovaná.

Organizácia: Obecný úrad Chorvátsky Grob
Projekt: Oddychová zóna Malé Vinice
Počet hlasov: 3 094
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať v obci Chorvátsky Grob malú oddychovú zónu spojenú s detským ihriskom, ktorá by bola priestorom stretnutia pre mladé rodiny a ich deti.

Trnavský kraj

Organizácia: Lovely Experience
Projekt: Lovely Experience Multimediálny Festival 2018
Počet hlasov: 1 785
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Trnavské Trojičné námestie zmeniť na multimediálny festival súčasného umenia, počas ktorého si návštevníci budú môcť vychutnať špecifickú vizuálnu show, videomaping na stenách budov a "Silent Party".

Organizácia: 90871.sk občianske združenie
Projekt: Ihrisko našim deťom
Počet hlasov: 1 733
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Dobudovať krajšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie ihrisko pre deti v Moravskom Svätom Jáne, vďaka ktorému by rodičia s deťmi trávili viac času na čerstvom vzduchu.

Organizácia: o.z. Pjekné mjestečko
Projekt: Múzeum a komunitné centrum v Kútoch
Počet hlasov: 1 727
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať komunitné centrum v záhrade múzea - domčeka z roku 1887,  z ktorého bude cítiť pokora a cit. Priestor má podporiť ľudskú spoluprácu, multigeneračnosť aktivít a spoluprácu v rámci regiónu ako celku.

Trenčiansky kraj

Organizácia: Hornonitrianske stopy o.z.
Projekt: Turzov flow trail
Počet hlasov: 1 308
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Prepojiť krásy Bojníc s cyklistickou trasou single-rail, ktorá bude zatraktívňovať cestovný ruch daného regiónu a prostredníctvom plánovania trás umožniť zvýšenie záujmu o miestne pamiatky a atrakcie.

Organizácia: Rodičia a škola
Projekt: Obnova parku na Kolonke
Počet hlasov: 1 226
Požadovaný grant: 2 425 EUR
Cieľ projektu: Zrevitalizovať park, ktorý sa nachádza v blízkosti Strednej odbornej školy, Fakulty priemyselných technológií a Domova sociálnych služieb. Park bude miestom, kde sa budú môcť všetky generácie lepšie spoznať pri spoločných aktivitách.

Organizácia: Sýkorka
Projekt: Trenčín na korze
Počet hlasov: 753
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zorganizovať jednodňové kultúrno-predajné podujatie, ktoré spojí moderné aktivity s históriou a svojím umiestnením oživí "zabudnutý" verejný priestor.

Nitriansky kraj

Organizácia: EDU NATURE
Projekt: Dielničky pre deti a mamičky
Počet hlasov: 2 126
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: V Komunitnom klube Úľ zriadiť Montessori dielničku pre deti a krajčírsku dielňu pre mamy, čím vznikne prepojenie viacerých generácií a podporí sa upevňovanie rodinných a komunitných vzťahov.  

Organizácia: SVETLO PRE OLICHOV
Projekt: Podeľme sa o ticho
Počet hlasov: 2 104
Požadovaný grant: 2 950 EUR
Cieľ projektu: Rozvíjať komunitný život nepočujúcich a nedoslýchavých v Zlatých Moravciach a vyškoliť personál zariadenia v posunkovej reči, a tak zvýšiť kvalitu života nepočujúcich.

Organizácia: Obec Dolná Seč
Projekt: Ihrisko pre radosť
Počet hlasov: 2 071
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zveľadiť obec Dolná Seč a nevyužitú trávnatú plochu premeniť na pekné ihrisko pre deti, kde sa zahrajú a spoznajú s novými kamarátmi.

Žilinský kraj

Organizácia: Filmový klub Bytča
Projekt: Detské Hviezdne noci
Počet hlasov: 2 586
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zorganizovať multižánrový festival a priniesť kultúru a umenie do života detí v mestečku na strednom Považí. Festival bude mať nielen zábavnú, ale aj vzdelávaciu funkciu.

Organizácia: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Revitalizujme spolu oddychovú zónu na Lietavskom hrade!
Počet hlasov: 2 470
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zabezpečiť plochu dolného nádvoria Lietavského hradu a vybudovať bezpečné posedenie pre návštevníkov, aby padajúce kamene z hradby nikoho neohrozovali.

Organizácia: Obec Švošov
Projekt: Švošovská zvernica
Počet hlasov: 2 308
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vybudovať jedinečný kvalitný a bezpečný priestor pre chov lesných zvierat, konkrétne Daniela škvrnitého a Muflóna lesného, postavením oplotenia v prenajatej lokalite nad obcou.

Banskobystrický kraj

Organizácia: DysŠanca
Projekt: Naše vysnívané arborétum
Počet hlasov: 1 532
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vytvoriť náučno-relaxačný chodník a poskytnúť žiakom a verejnosti podnetné vzdelávanie v oblasti prírodovedy.

Organizácia: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA BB)
Projekt: 10 minút vnímajme svet autistu pomocou simulátora autizmu
Počet hlasov: 1 490
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Pomôcť pochopiť odlišné vnímanie okolia autistami pomocou simulátora autizmu, ktorý umožňuje pohľad na svet očami stredne funkčného autistu, a tým podporiť búranie bariér, predsudkov a strachov.

Organizácia: Mesto Žiar nad Hronom
Projekt: Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom, "miesto - kde to žije"
Počet hlasov: 1 280
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: V Oddychovej zóne ETAPA doplneniť alejovú výsadbu, ktorá bude plniť nielen estetickú, ale aj ochrannú fuknciu pred prachom a hlukom a mladým ľuďom dať priestor na tvorivý prejav na ploche betónového plotu, ktorá bude súčasťou tohto miesta.

Prešovský kraj

Organizácia: Čavargy
Projekt: Revitalizácia vodnej nádrže Sigord
Počet hlasov: 755
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Zrevitalizovať vodnú nádrž Sigord vybudovaním náučného chodníka, osadením infotabúl a lavičiek, upravením ohnísk, obnovením člnkovania a organizovať športové a kultúrne podujatia pre verejnosť.

Organizácia: Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Projekt: Aby remeslo žilo
Počet hlasov: 734
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Prostredníctvom viacdňových remeselných workshopov (zameraných na drevo, kameň a slamu) opraviť vybrané pamiatky, pamätihodnosti či objekty tradičnej architektúry v regióne Snina

Organizácia: Obec Kapišová
Projekt: Vytvorenie centra oddychu pre obyvateľov obce a návštevníkov údolia smrti
Počet hlasov: 612
Požadovaný grant: 2 450 EUR
Cieľ projektu: Vytvoriť centrum oddychu pre obyvateľov a návštevníkov obce - zónu s príjemným posedením v altánku, centrálnym ohniskom a malým detským ihriskom pre deti z obce a blízkeho okolia.

Košický kraj

Organizácia: Detská železnica Košice
Projekt: Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot
Počet hlasov: 1 788
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Spríjemniť čakanie najmenším cestujúcim Detskej železnice Košice a ich rodičom hrou na bezpečnom oplotenom detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom.

Organizácia: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Projekt: Dorka bag - Taška, ktorá má príbeh!
Počet hlasov: 1 777
Požadovaný grant: 2 660 EUR
Cieľ projektu: Rozšíriť nápad šitia nákupných či plážových tašiek osamelými mamami s malými deťmi, ktoré majú obmedzené pracovné možnosti, priamo v priestoroch krízového centra.

Organizácia: Rodičovské združenie pri ZŠ Ľudovíta Fullu
Projekt: Full fitnes
Počet hlasov: 1 608
Požadovaný grant: 3 000 EUR
Cieľ projektu: Vytvoriť ďalšie príťažlivé priestory na vždy otvorenom školskom dvore pri ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach, a tým pre deti vytvoriť miesto na aktívne trávenie voľného času blízko domovov.


Celkovo Nadácia VÚB v rámci Komunitných grantov prerozdelí medzi víťazné projekty 78 388 eur. Okrem 24 víťazov hlasovania, si po 4 000 eur odnášajú aj 2 ďalšie projekty z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru – zo Žiliny a Banskej Bystrice. Tie vybrala spomedzi všetkých žiadateľov organizácia Impact HUB.

Ocenenie Impact HUB

Nadácia VÚB medzi spoločensko-prospešnými projektmi osobitne oceňuje v spolupráci s organizáciou Impact HUB aj nápady z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Dvom takto vybraným organizáciám je udelené špeciálne Ocenenie Impact HUB a grant od Nadácie VÚB vo výške 4 000 eur.

Prvým z projektov, ktoré získali Ocenenie Impact HUB v roku 2017, je komunitná iniciatíva PURE JUNK zo Žiliny. Koncept získal uznanie vďaka jeho schopnosti využiť recykláciu odpadového materiálu ako podnikateľskú výhodu v spojení so šírením prospešného konceptu v rámci blízkej komunity. Realizátori projektu sa venujú navrhovaniu a výrobe recyklovaného nábytku a rôznych dizajnových doplnkov, čím dávajú odpadu novú hodnotu a zároveň zlepšujú dopad výroby na životné prostredie vo svojom okolí.

Druhým oceneným subjektom je Združenie mladých Rómov z Banskej Bystrice, ktoré si zaslúžilo Ocenenie Impact HUB vďaka svojmu unikátnemu podnikateľskému prístupu pri riešení zložitej sociálnej problematiky. Toto občianske združenie prevádzkuje práčovňu, v ktorej zamestnáva obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín.

Víťazom a oceneným srdečne gratulujeme a držíme palce v realizovaní ich projektov. Bližšie informácie o výsledkoch hlasovania a anotácie všetkých víťazných projektov nájdete na www.komunitnegranty.sk.