Rozhodli ste, ktoré projekty získavajú komunitný grant

Komunitné granty vyvolali opäť veľkú vlnu záujmu zo strany verejnosti. Spolu 107 370 obyvateľov po celej krajine svojimi hlasmi určilo, ktorých 32 verejnoprospešných regionálnych nápadov získava od Nadácie VÚB podporu v celkovej, historicky najvyššej sume 200-tisíc eur. Do každého kraja poputujú rovnomerným dielom granty až do výšky 25-tisíc eur pre 4 projekty, ktoré si miestni susedia a podporovatelia zvolili za najviac žiadané. Prehľad všetkých víťazných projektov je na stránke www.komunitnegranty.sk.
10.12. 2018

 

Štvrtý ročník programu Komunitné granty s podtitulom „200 000 eur pre komunity, kde to žije“ pomôže opäť zrealizovať najkvalitnejšie nápady, ktoré predložili aktívne komunitné centrá, občianske združenia či miestne samosprávy z celého Slovenska. Spomedzi 386 prijatých žiadostí poslali nezávislí odborníci z hodnotiacej komisie 64 najlepších projektov do súťaže formou verejného hlasovania.

Doposiaľ rozdelíme najvyššiu sumu, vďaka čomu putuje do každého kraja Slovenska podpora až do výšky 25-tisíc eur. Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji získava grant vo výške až do 10 000 eur. Ďalšie 3 úspešné projekty v každom z 8 krajov si odnášajú podporu do 5 000 eur. Spolu tak z verejného online hlasovania, ktoré prebiehalo od 26. novembra do 9. decembra, vzišlo 32 víťazných projektov. Najaktívnejšími v hlasovaní boli obyvatelia Prešovského (17 228 hlasov) a Trnavského (16 719 hlasov) kraja.

Najvyšší počet, 7 063 hlasov spomedzi všetkých 64 súťažiacich projektov získal projekt občianskeho združenia SERMO POPULA z Veľkého Medera s názvom „Drevená stodola – srdce ľudového umenia“, ktorého zámerom je vybudovať v obci priestor pre rozvíjanie miestnych ľudových tradícií a kultúry. Na druhom mieste sa v celkovom rebríčku umiestnil komunitný nápad vybudovať relaxačno-oddychovú zónu v záhrade farského kostola Kráľovnej pokoja na Sídlisku III v Prešove. Trojicu projektov, ktoré obdržali v celoslovenskom vyjadrení najviac hlasov verejnosti, uzatvára iniciatíva neziskovej organizácie Timoteus z Komárna s názvom „Druhý život“. Vďaka podpore z Nadácie VÚB vznikne v meste nová komunitná záhrada, v ktorej seniori pomôžu  vychovávať mladšie generácie k návratu k prírode.   

Zoznam všetkých víťazných projektov v rámci jednotlivých krajov Slovenska, ich anotácie ako aj bližšie informácie o podpore nájdete na stránkach www.komunitnegranty.skwww.nadaciavub.sk. Komunitné aktivity budú realizované od marca do septembra budúceho roka.