Spolu tvoríme silnejšie komunity

Chcete sa podieľať na budovaní životaschopných komunít? Stačí iba nápad, odhodlanie a spojiť sily. Nadácia VÚB prerozdelí 80 000 eur medzi zmysluplné a trvaloudržateľné komunitné projekty.
04. 09. 2017

 

Nielen dobré vzťahy a atmosféra pohody, ale aj prostredie, v ktorom sa každodenne pohybujeme, vplývajú na náš život. Nespokojnosť so svojim okolím pociťuje čoraz viac ľudí. Zmeniť ho k lepšiemu môže každý z nás. Niekedy stačí len troška motivácie, dať hlavy dokopy a venovať svoj čas.

Máte nápad ako na to, ale nemáte financie? Zapojte sa do grantového programu Nadácie VÚB a získajte pre svoj projekt komunitný grant.

Nadácia VÚB celkovo prerozdelí 80 000 eur. Grant 3 000 eur získa 24 projektov z celého Slovenska. Stačí vyplniť elektronický formulár na www.nadaciavub.egrant.sk a odoslať ho do 30. septembra 2017. Konečné rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú grant bude mať verejnosť v online hlasovaní.

Pri výbere najinšpiratívnejších spoločensko-prospešných projektov, ktoré majú start-upový potenciál, bude Nadácia VÚB spolupracovať s organizáciou Impact HUB. Dva projekty z oblasti komunitného podnikania alebo s technologickým zameraním získajú špeciálne Ocenenie Impact HUB v hodnote 4 000 eur.

Aké projekty podporíme?

V hľadáčiku máme zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Ak riešite témy ako:

  • komunitné vzdelávanie,
  • komunitné umenie a obnova miestnych kultúrnych tradícií,
  • rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev,
  • aktívny prístup k životnému prostrediu,
  • podnikanie rozvíjajúce miestnu komunitu,
  • spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good),

... a ste mimovládna organizácia, komunitné centrum alebo samospráva, máš veľkú šancu grant získať.

Nadácia VÚB podporí 3 komunitné projekty alebo aktivity v každom z 8 krajov Slovenska a dvom z prihlásených projektov udelí špeciálne ocenenie. Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí 80 000 eur.

Detailnejšie informácie nájdete v sekcii Komunitné granty.