Takto to minulý rok žilo v Novej Cvernovke

Nová Cvernovka a rozmáhajúci sa komunitný život okolo nej je kľúčový projekt Nadácie VÚB, ktorému chceme venovať našu dlhodobú a stabilnú partnerskú podporu. Sme radi, že aj vďaka tomu zažilo v roku 2018 toto najväčšie kultúrno-kreatívne centrum na Slovensku výrazný posun dopredu. Potvrdzuje to aj viac ako 50-tisíc návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia, ktorí sa tu stretli so „živou kultúrou“.
21.1. 2019

 

Nadácia VÚB bilancuje druhý rok svojho strategického partnerstva s Nadáciou Cvernovka. Mimoriadne ambiciózny kultúrno-komunitný počin, s ktorým sme od apríla 2017 spätí a ktorý dostáva v priestoroch bývalej bratislavskej Strednej priemyselnej škole chemickej na Račianskej ulici čoraz reálnejšie kontúry, prešiel v roku 2018 veľký kus cesty.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Prerod Cvernovky, s ktorou sa ešte pred pár rokmi spájala len prevažne bratislavská komunita tvorcov umeleckého a priemyselného dizajnu, na „epicentrum“ súčasného mladého umenia a alternatívnej kultúry s celospoločenským presahom prirodzene vťahuje do svojho diania čoraz väčšiu komunitu ľudí.

Práve to bolo víziou Nadácie VÚB, keď sa v rámci svojho dlhodobého úsilia podporovať komunity a mladých umelcov rozhodla postaviť za myšlienku Novej Cvernovky ako partner živej kultúry. Kam presne smerovala vlani naša  podpora a čo sa vďaka nej „cvernovkárom“ podarilo minulý rok uskutočniť? 


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Prioritou je stále dokončenie rekonštrukcie

Stav, v ktorom Nadácia Cvernovka prevzala svoje nové priestory, bol havarijný. Z hľadiska československej modernistickej architektúry zaujímavá budova prešla v roku 2018 procesom rekolaudácie, čo si vyžadovalo predovšetkým opravu strechy, zničených častí schodísk, inštaláciu rampy pre kočíky a hendikepovaných, i nových elektrorozvodov aj bleskozvodov.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Budova dostala aj nový bezpečnostný systém a „videovrátnikov“, vďaka ktorým je možné mať pod kontrolou vstup osôb do priestorov centra. V rámci rekonštrukčných prác boli osadené aj nové vstupné dvere, zrevidované všetky elektronické zariadenia v budove,  nainštalované bolo núdzové osvetlenie do suterénu a protipožiarne prvky.

Komunitná záhrada a tzv. jedlý les

Zo zdrojov Nadácie VÚB sa v roku 2018 podarilo zrealizovať aj prvú fázu vytvorenia komunitnej záhrady, ktorá dnes produkuje prvé ovocie, zeleninu a bylinky pre obyvateľov centra a komunitnú kuchyňu. Víziou je, aby tu vyrástol tzv. jedlý les s ďalšími ovocnými stromami a oddychovým pavilónom. Na mieste už vzniklo aj pilotné detské ihrisko a boli zrevitalizované chodníky.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Život v kreatívnom a kultúrnom centre

Srdcom kreatívneho a kultúrneho centra je ústredný eventový priestor s 2 sálami určenými na kultúrne a spoločenské podujatia s kapacitou 300 až 400 ľudí. Časť prostriedkov od Nadácie VÚB venovaných na projekt minulý rok sa postarala práve o nevyhnutné technické vybavenie tohto hlavného priestoru. Len vďaka tomu dokáže toto miesto zvládať čoraz väčší nápor kultúrnych akcií a ich návštevníkov.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Začiatkom roka 2018 spustila Nová Cvernovka celoročný kultúrny program a vzniklo viacero nových podujatí a cyklov. „Museli sme vynaložiť veľké úsilie na to, aby sme Novú Cvernovku zakotvili na kultúrnej mape Bratislavy a naučili návštevníkov chodiť za programom von z centra Bratislavy. Vyskúšali sme viaceré formáty a preskúmali potreby našich cieľových skupín,“ hovorí správca Nadácie Cvernovka Braňo Čavoj.

Bázu pre rozmach živej kultúry tvoria akcie klasického hudobného, divadelného, filmového a výtvarného charakteru, z ktorých mnohé nabrali už aj pravidelné formáty. Nová Cvernovka je tiež významným „susedom“, nielen pre obyvateľov mestskej časti Nové Mesto ale aj celú Bratislavu. Dokazuje to pravidelnými susedskými grilovačkami vo svojich priestoroch a najmä najväčšou akciou pre širokú verejnosť 1. MÁJ – Deň otvorených ateliérov. Aj vďaka podpore Nadácie VÚB počet jej návštevníkov každého veku minulý rok znovu výrazne narástol.


Foto: archív Nadácie Cvernovka

Nadácia Cvernovka rozbehla aj prvé akcie založené na historicko-spoločenských či vedeckých témam s edukatívnym charakterom, ktoré spojila s prednáškami a diskusiami. Za týmto účelom mohli Bratislavčania navštíviť podujatia ako napr. History Kabinet, Tabuľa, Okupácia 1968 či Nasuti. „Myslíme si, že sa týmto odlišujeme od bežných kultúrnych inštitúcií. Minulý rok bol iba prvým rokom so živou kultúrou a vďačíme zaň aj Nadácii VÚB. Vďaka našej spolupráci vstupujeme do roka 2019 istejšie a lepšie pripravení na nové výzvy,“ hovorí Braňo Čavoj.

V roku 2018 sa živej kultúre v Novej Cvernovke naozaj darilo. Spolu privítala viac ako 50 000 návštevníkov na 83 hudobných podujatiach, 55 diskusiách a prednáškach, 21 scénických podujatiach, 17 filmových premietaniach, 14 konferenciách, 10 výstavách, 9 umeleckých rezidenciách, čo spolu predstavovalo vyše  200 vlastných či externých podujatí​.


Foto: archív Nadácie Cvernovka