Vaša komunita potrebuje váš hlas

V rámci Komunitných grantov do druhého kola hodnotenia – verejného hlasovania postúpilo 48 projektov (6 v každom kraji Slovenska). Teraz je rad na vás. Váš hlas môže rozhodnúť o tom, ktorých 24 užitočných nápadov na zlepšenie života v rôznych kútoch Slovenska získa finančnú podporu na svoju realizáciu od Nadácie VÚB. Zahlasovať za vášho favorita môžete na stránke www.komunitnegranty.sk do 21. novembra.
06. 11. 2017

 

Revitalizácia verejných priestranstiev pre rodiny, rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva vo svojom regióne, ochrana vzácneho kúska životného prostredia, začlenenie znevýhodnených skupín obyvateľov do spoločenského života či športové a kultúrne aktivity pre všetky generácie – to všetko sú oblasti, ktoré ležia na srdci mnohým aktívnym skupinám susedov, komunitným centrám, občianskym združeniam a obciam vo všetkých častiach našej krajiny.

Tiež vám záleží na vašom okolí a radi by ste pomohli vašej či inej komunite? Navštívte stránku www.komunitnegranty.sk, vyberte si svojho favorita, zahlasujte do 21. novembra a pomôžte mu získať hlasy jednoduchým zdieľaním projektu na Facebooku. Aj takáto pomoc sa ráta. Získanie finančných prostriedkov na realizáciu komunitných projektov býva tou najzložitejšou časťou pre mnohých dobrovoľníkov a organizácie.

Rozdelíme až 80 000 €

Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí 80 000 €. O tom, ktorých 24 organizácií zo všetkých krajov Slovenska získa grant 3 000 € môže rozhodnúť ktokoľvek svojím hlasom prostredníctvom stránky www.komunitnegranty.sk, kde je k dispozícii popis projektu a fotografie dokresľujúce celkový obraz projektu.

Program Komunitné granty je jedinečný v tom, že sleduje v rámci spoločensko-prospešných projektov aj nápady z oblasti komunitného podnikania a s technologickým zameraním. Pri posudzovaní týchto návrhov so start-upovým potenciálom spolupracujeme s organizáciou Impact HUB. Vďaka tomu si odnesú dva projekty Ocenenie Impact HUB s finančnou dotáciou od Nadácie VÚB vo výške 4 000 eur.

Obe ocenené organizácie budú známe, rovnako ako víťazné projekty z verejného hlasovania na www.komunitegranty.skwww.nadaciavub.sk.