Vďaka Nadácii VÚB sa rozmáha živá kultúra v Novej Cvernovke

Nadácia VÚB v rámci svojho dlhodobého zamerania sa na podporu mladého umenia a zároveň rozvoja života aktívnych komunít stojí od apríla minulého roku pri prerode Novej Cvernovky – najambicióznejšieho slovenského projektu zameraného na spájanie tvorcov v oblasti súčasného kreatívneho priemyslu spolu s ich širokou základňou sympatizantov.
03.01. 2018

 

Nadácia VÚB je hrdý „partner živej kultúry v Novej Cvernovke“. Tento prívlastok výstižne napovedá, čo je v tejto oblasti podpory kultúrno-umeleckého a spoločenského diania na Slovensku jej poslaním. Cvernovka - ako v Bratislave dobre etablovaná značka a komunitná inštitúcia - začína po presťahovaní sa do priestorov bývalej bratislavskej Strednej priemyselnej škole chemickej na Račianskej ulici novú fázu svojej existencie.

Jej ambíciou je naplno využiť možnosti, ktoré ponúka nová budova a ešte výraznejšie sa tak profilovať ako „tepna“ súčasného mladého umenia a alternatívnej kultúry, kde bude pulzovať život stále rastúcej komunity nášho hlavného mesta. Za týmto účelom vyrastá vo víre rozsiahlych rekonštrukčných prác uprostred bývalých tried a kabinetov nové Kreatívne centrum, v rámci ktorého našlo už aj v roku 2017 svoju „parketu“ množstvo tvorcov a ľudí s kreatívnym potenciálom a ktoré privítalo už aj tisícky návštevníkov. A Nadácia VÚB si práve na týchto prácach v roku 2017 pripísala svoj nemalý partnerský podiel.

Ako Nová Cvernovka zužitkovala podporu od Nadácie VÚB?

Podpora od Nadácie VÚB bola v roku 2017 v plnej miere zameraná v prvom rade na investície do infraštruktúry a nevyhnutnú renováciu zanedbaných priestorov, ktoré majú slúžiť ako pôda pre „živú kultúru“.

Predovšetkým ide o postupné budovanie ústredného eventového priestoru s 2 sálami určenými na kultúrne a spoločenské podujatia s kapacitou 300 - 400 ľudí. V kultúrnom priestore putovali výdavky konkrétne do sanácie priestoru bývalých chemických laboratórií, vybudovanie elektrickej, vykurovacej a vodovodnej infraštruktúry, opravu povrchov vrátane novej betónovej podlahy, ako aj na nákup zvukovej, svetelnej a zatemňovacej techniky.

Všetky investície boli nevyhnutné na to, aby sa mohol tento priestor začať využívať na tvorbu plnohodnotného kultúrneho programu, ako napr. koncerty, stand-upy, rôzne formáty diskusií a vystúpení.

Za zmienku stojí aj začiatok „prerábky“ bývalej „nástenkárne“ na 1. poschodí na poradenské centrum, ktoré bude slúžiť na poskytovanie pomoci v oblasti bankových produktov, právneho, daňového, účtovného a grantového servisu pre umelcov a „kreatívcov“.

Pri prestavbe školy však na dvore vznikla halda stavebnej sute, ktorú sa cvernovkári rozhodli kreatívne využiť. V spolupráci s podujatím Dobrý trh a Nadáciou VÚB zorganizovali súťaž „Suť je dobrá výzva“, ktorej cieľom bolo prostredníctvom využitia odpadu vytvoriť umelecké dielo – stromček, a tak apelovať na nadmernú produkciu odpadu nielen počas Vianoc a nesprávne nakladanie s ním.

Najvýznamnejšou udalosťou minulého roka, pod ktorú sa podpísala Nadácia VÚB ako nový generálny partner Nadácie Cvernovka, bolo už v počiatočnom štádiu rekonštrukcie priestorov podujatie „1. Máj – Deň otvorených ateliérov“ s historicky najvyššou účasťou tejto obľúbenej akcie. Akcia pritiahla do novej budovy až 7 000 návštevníkov. 

Prvým podujatím organizovaným v už výraznejšie obnovenom eventovom priestore bola septembrová „Pecha Kucha Night“, počas ktorej umelecké ateliéry z Novej Cvernovky predstavili verejnosti svoju prácu a unikátne koncepty. Vďaka možnosti posúvať sa v rekonštrukčných prácach bolo v nových priestoroch Kreatívneho centra počas jesene realizovaných aj niekoľko ďalších podujatí – medzi inými napr. Odovzdávanie Národnej ceny za dizajn, Biela noc či Autoriáda.


Zdroj: Peter Gall Photographer

S výraznou podporou zo strany Nadácie VÚB, za ktorú sme nesmierne vďační, ako aj vďaka aktívnej participácii bezmála 100 kreatívcov sa podarilo v roku 2017 v rekordne krátkom čase vytvoriť prvé Kreatívne centrum v Bratislave s viac ako 50 ateliérmi na ploche takmer 5000 m2,“ hodnotí Zuzana Stanová z Nadácie Cvernovka.  

Rok 2017 bol iba začiatkom. Nadácia VÚB ostáva v úzkom spojení s Novou Cvernovkou aj naďalej a vstupuje tak do novej etapy, kedy sa začne život v zrekonštruovanej budove na Račianskej ulici naplno rozmáhať.