Verejnosť rozhodla o reštaurovaní organu v Španej Doline

Viac ako 58 000 ľudí sa zapojilo do hlasovania v rámci 9. ročníka súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska. Verejnosť rozhodla, že spomedzi deviatich ohrozených hudobných nástrojov získa grant vo výške 30 000 eur na svoju obnovu barokový organ v rímskokatolícom kostole Premenenia Pána v Španej Doline.
26. 02. 2018

 

Súťaž Poklady Slovenska je zameraná na záchranu kultúrnych pamiatok v našej krajine. Tento rok sa niesol v znamení ochrany a obnovy historických organov. Téma organov Slovensko zaujala. Aktuálny ročník hlasovacej súťaže patrí medzi tie najúspešnejšie. Obyvatelia zo všetkých kútov Slovenska ukázali, že im na našich pamiatkach záleží a osudy vzácnych „kráľovských“ hudobných nástrojov im nie sú ľahostajné.

Do systému verejného hlasovania bolo zaradených deväť klenotov historického organárstva, ktoré si nutne vyžadujú obnovu. Počas celej doby súťaže, ktorá trvala od 12. do 25. februára vyjadrovala verejnosť svoju podporu najvýraznejšie najmä unikátne vyzdobenému barokovému organu v kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Levoči, organovému prospektu v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Prešove a organu z 18. storočia v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

Práve správcovia organu zo Španej Doliny dokázali osloviť a zaktivizovať najväčšiu skupinu priaznivcov. Svoj hlas pre obnovu tohto vzácneho nástroja dalo až 19 590 obyvateľov prevažne zo stredného Slovenska. Z víťazstva v súťaži majú radosť aj obyvatelia a zástupcovia miestnej farnosti v Španej Doline. Tí s cieľom podporiť hlasovanie za svoj organ realizovali aj vlastné sprievodné aktivity vrátane organových koncertov v Kostole Premenia Pána. „Naša veľká vďaka patrí Nadácii VÚB, ktorej sa týmto programom podarilo to, čo už dlhšie nikomu. Upriamila pozornosť širokej verejnosti na tému ochrany vzácnych hudobných nástrojov, a to nielen toho nášho, ale aj mnohých ďalších po celom Slovensku. Veľmi sa tešíme z toho, že grantový príspevok z nadácie poputuje na obnovu práve nášho špaňodolinského organu, za čo sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí tento náš sen podporili svojím hlasom. Od roku 2016 sme realizovali vlastné, lokálne aktivity s cieľom zbierať finančné prostriedky na nevyhnutné reštaurovanie nášho organu. Práve možnosť získať grant formou programu Poklady Slovenska nám, ako sa hovorí, zoslalo samo nebo. Náš zámer je, aby tento organ slúžil v budúcnosti čo najviac ľuďom. Budeme preto vytvárať príležitosti, aby cez neho znela autentická dobová hudba čo najčastejšie,“ uviedol po ukončrení hlasovnaia Mgr. Matúš Kucbel z rímskokatolíckej farnosti Uľanka, pod ktorej správu spadá aj Špania Dolina.

O organe v Španej Doline

Ide o posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od vychýreného banskobystrického organára Martina Podkonického z roku 1751. Organ absolvoval na začiatku 20. storočia niekoľko prestavieb, kedy došlo k odstráneniu niektorých pôvodných častí. Tento významný nástroj si plne zaslúži zreštaurovanie do pôvodnej barokovej podoby.

Reštaurátorké práce na organe začnú pred letom a zrealizované budú do konca tohto roka. Podľa odborníkov je obnova práve týchto pamiatok náročná v tom zmysle, že organy obsahujú komplex materiálov ako drevo a kov, pričom je pri nich potrebné zohľadňovať primárne samotný zvuk. Každý organ obsahuje umelecké a technické prvky a každý je jedinečný po zvukovej, výtvarnej aj konštrukčnej stránke.

Prehľad všetkých organov zaradených do hlasovania počas tohto ročníka programu Poklady Slovenska ako aj výsledné počty hlasov nájdete na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.