Viete poskytnúť prvú pomoc a zachrániť život?

Každému z nás sa môže raz stať, že skolabuje a ostatní ho len prekročia, v tom najlepšom prípade zavolajú záchranku a budú čakať, kým mozog človeka v bezvedomí bude odumierať. Na Slovensku vie účinne poskytnúť prvú pomoc len 5% obyvateľstva. Nadácia VÚB chce tejto alarmujúcej štatistike pomôcť, preto finančne podporila Slovenský Červený kríž.
10. 11. 2017

 

Víziou SČK je rozšíriť povedomie ľudí, dosiahnuť vyškolenosť v prvej pomoci s využitím defibrilátora, ktorý je v západných krajinách bežnou súčasťou každej väčšej budovy, letiska, reštaurácie či divadla. Urobiť z našej krajiny krajinu, kde si ľudia vedia navzájom zachrániť život.

V súčasnosti prebieha projekt ukážok a školení Prvej pomoci, s ktorým bude SČK pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, kým gramotnosť obyvateľstva Slovenska v schopnosti zachrániť život nedosiahne aspoň priemer Európy, minimálne 25%, čo znamená, že efektívne zasiahnuť bude vedieť každý štvrtý človek.

Tomu však predchádza ešte dlhá a náročná cesta, ktorú sa Nadácia VÚB pokúsila SČK uľahčiť grantom na zakúpenie jedného z najmodernejších defibrilátorov vrátane náhradných batérií. Defibrilátor je jednoduchý prístroj, ktorý zachráni život a po krátkej ukážke alebo inštruktáži ho vie efektívne použiť každý laik.

AED (Automatic Electronic Defibrilator) budú zdravotníci používať pri asistenčných službách na hromadných podujatiach a školitelia a tréneri prvej pomoci pri kurzoch, školeniach a ukážkach prvej pomoci pre verejnosť.

Len v treťom štvrťroku 2017 zdravotníci, školitelia a tréneri zo SČK vyškolili v poskytnutí prvej pomoci 274 osôb a v rámci aktivít pre školy, firmy a verejnosť ukázali ako poskytnúť prvú pomoc 2 341 osobám.

Humanitárny stan prichýlil rodiny bez domova

Územný spolok SČK Bratislava – mesto poskytol prostredníctvom svojej humanitárnej jednotky náhradný príbytok rodinám s deťmi bez domova, kým v ubytovni Fortuna prebiehal sanitárny deň a deratizácia priestorov. Ľudia bez domova sa s deťmi pred studeným vetrom a mrholením uchýlili do humanitárneho stanu, zakúpeného s podporou Nadácie VÚB. Pripravené pre nich boli poľné lôžka, deky či čaj.

Ostáva len veriť, že situácií, kedy bude humanitárna jednotka potrebovať využiť humanitárny stan ako útočisko pre ľudí v núdzi bude čo najmenej.