Vyhlasujeme Komunitné granty, rozdelíme až 200 000 eur

V Nadácii VÚB, v ktorej sa dlhodobo staviame na stranu iniciatívnych ľudí po celom Slovensku, opätovne vyhlasujeme program Komunitné granty. Tento rok prinášame významné zmeny, vďaka čomu pocítia obyvatelia regiónov výrazne silnejšiu podporu. Medzi 32 najlepších projektov – víťazov online hlasovania rozdelíme až 200 000 eur, pričom grant môžu získať aj komunitné projekty zamerané na prácu s aktívnymi seniormi a komunitami pri školách. Uzávierka prihlášok je 19. októbra.
20. 09. 2018

 

Grantový program Komunitné granty predstavuje pre činorodé skupiny susedov a občianske združenia príležitosť, aby sa ich verejnoprospešné nápady stali skutočnosťou. Touto formou putovalo do všetkých kútov Slovenska za ostatné tri ročníky programu už viac ako 230 000 eur. Podporu z tohto balíka získalo 59 rôznych komunitných aktivít a iniciatív zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev pre rodiny, rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva, ochranu životného prostredia či športové a kultúrne aktivity pre všetky generácie.

Aj pre komunity okolo seniorov a škôl

Spolu s aktívnymi skupinami susedov, komunitnými centrami, občianskymi združeniami a zástupcami obcí môžu tentokrát do programu Komunitné granty s podtitulom „200 000 eur pre komunity, kde to žije“ poslať svoje projekty aj skupiny seniorov hľadajúcich možnosti sebarealizácie v spoločnosti či organizácie pracujúce práve so staršími spoluobčanmi. Otvárame dvere aj pre nápady rodičov a občianskych združení založených popri školách, ktoré budú prínosom v rámci školského prostredia a komunít okolo škôl.

Osem najlepších projektov získa až 10 000 eur

V Komunitných grantoch rozhodujete aj vy. V prvej fáze prejdú všetky prijaté žiadosti hodnotením nezávislej odbornej komisie, ktorá vyberie 8 projektov z každého kraja. Následne v online hlasovaní rozhodnete, ktorých 32 projektov, z každého kraja štyri, získa grant po prvýkrát vo výške až 5 000 eur.

Keďže si vážime spoluúčasť susedov a priaznivcov miestnych občianskych združení v súťaži komunitných projektov, chceme ich tento rok motivovať ešte viac. Preto sme sa rozhodli, že projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja odmeníme sumou ďalších 5 000 eur navyše. Spolu tak prerozdelíme 200 000 eur.

Proces hodnotenia, ktorý zohľadní názory a pocity obyvateľov

Novinkou štvrtého ročníka programu je aj prizvanie nového partnera projektu s cieľom ešte viac zohľadniť  názory širokej verejnosti na konkrétne oblasti verejného priestoru. Zástupca občianskeho združenia UzemnePlany.sk, ktoré prevádzkuje stránku www.pocitovemapy.sk - portál na zbieranie názorov a pocitov viažucich sa na verejné priestory v mestách Slovenska, tzv. Pocitové mapy - bude mať možnosť ako člen nezávislej hodnotiacej komisie odporučiť do verejného hlasovania projekty, ktoré by mohli zlepšiť verejný priestor tam, kde to je podľa obyvateľov a návštevníkov stránky Pocitové mapy naozaj treba.

Grantová schéma a elektronický formulár žiadosti o grant, ktorý je možné zasielať do 19. októbra, je k dispozícii na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/. Projekty postupujúce do hlasovania zverejneníme na www.nadaciavub.sk v priebehu novembra.

Príbehy z realizácie konkrétnych inšpiratívnych nápadov, ktoré získali podporu z programu Komunitné granty minulý rok, sú k diszpozícii v online magazíne Nadácie VÚB na www.srdcovky.sk.