Vyhlasujeme program Zamestnanecké granty

So štartom nového roka opäť prinášame príležitosť zapojiť sa do programu Zamestnanecké granty. Mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času či miestne samosprávy sa môžu uchádzať o grant pre svoje regionálne komunitné projekty z celkového balíka 30 000 eur. Podmienkou úspechu v programe je zapojenie dobrovoľníka spomedzi zamestnancov VÚB po celom Slovensku. Výzva na prekladanie projektov zo strany organizácií trvá od 14. januára do 15. februára 2019.
17.12. 2018

 

Naším cieľom je podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré majú potenciál pretvárať prostredie, spríjemňovať život a riešiť lokálne otázky v komunitách po celom Slovensku. Základným predpokladom je pritom účasť jednotlivca či viacerých zamestnancov zo skupiny VÚB na spoločnej práci. Na možnosť zapojiť sa do tohto grantového systému zareagovalo počas jeho 12-ročnej histórie už takmer 1 600 zamestnancov z radov VÚB. Podporených bolo doposiaľ 292 projektov.


Foto: archív OZ Modrá sova

Grantová výzva je adresovaná najmä všetkým zamestnancom skupiny VÚB na Slovensku, ktorí si dali predsavzatie byť tento rok ako dobrovoľníci aktívnejšou súčasťou diania vo svojom okolí. Náš zamestnanecký grantový program je o spájaní síl jednotlivcov s neziskovými organizáciami, z ktorého budú mať úžitok celé obce či mestské časti. Plánujeme podporiť celkovo 20 najlepších projektov, pričom každá aktivita môže získať grant až do výšky 1500 eur. Projekty zaslané organizáciami bude hodnotiť nezávislá odborná komisia.

Inšpirácia pre nové nápady

Aj v roku 2019 majú šancu na podporu rozličné nápady smerujúce k zveľaďovaniu a revitalizácii miestnych lokalít pre spoločný život a stretávanie sa, ekologické iniciatívy v mestách a obciach či inovatívne projekty s cieľom šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienku dobrých vzťahov v komunitách.

Inšpiráciou môže byť napr. minulý rok podporený projekt organizácie Bratislavská kynologická záchranárska brigáda, v rámci ktorého vytvorila skupina dobrovoľníkov nové výcvikového centra pre záchranárske psy v obci Rohožník. Zaujímavé príbehy o tom, ako pomáhajú špeciálne trénované psy pri hľadaní stratených ľudí v lesoch či ruinách prináša aj online magazín Nadácie VÚB.


Foto: Dominika Behúlová

Z programu Zamestnanecké granty s podtitulom „Pomôžte svojej komunite“ bol v roku 2018 realizovaný aj dobrovoľnícky projekt obnovy farskej pece v tzv. Kastelánskej izbe na hrade Lietava – obľúbenej rodinnej turistickej destinácii v Žilinskom kraji – ktorého prínos bližšie popisuje tiež online magazín Srdcovky.


Foto: archív Združenia na záchranu Lietavského hradu

Návrhy projektov so zapojením zamestnancov skupiny VÚB môžu vypracovať neziskové organizácie prostredníctvom formuláru na stránke https://nadaciavub.egrant.sk. Prijímanie žiadostí bude prebiehať od 14. januára do 15. februára. Víťazné projekty budú známe v marci a realizované v období od apríla do októbra 2019.