Zachránili sme ďalšie poklady Slovenska

O tom, že Majster Pavol z Levoče a jeho diela partia k pokladom Slovenska, nie je žiadnej pochybnosti. Okrem najznámejšieho oltáru v kostole sv. Jakuba v Levoči, však vytvoril aj veľa ďalších diel, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Jednými z týchto pamiatok je aj Súsošie Kalvárie v Spišskej Novej Vsi či Socha Ukrižovaného Krista v Lipanoch.
07. 02. 2018

 

Na Slovensku máme poklady, o ktorých hovorí celý svet. Nadácii VÚB záleží na zachovaní našich kultúrnych pamiatok. Preto každoročne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska, ktoré pomáhajú opäť priviesť k životu skvosty slovenskej kultúry.

V minulom roku si verejnosť pripomínala 500. výročie ukončenia prác Majstra Pavla na hlavnom oltári v kostole sv. Jakuba v Levoči. To bolo hlavným dôvodom, prečo v poslednom ročníku súťaže sa Nadácia VÚB zamerala na záchranu menej známych diel významného stredovekého sochára Majstra Pavla z Levoče. Verejnosť rozhodovala o tom, ktorá z jeho pamiatok bude vďaka prostriedkom od nadácie obnovená.

Súsošie Kalvárie v Spišskej Novej Vsi

Spišskonovoveská Kalvária je najväčšou kalváriou z dielne Majstra Pavla z Levoče. Je významným duchovným, umeleckým a kultúrnym dedičstvom, čo si uvedomujú aj obyvatelia Spišskej Novej Vsi, ktorí pre ňu svojimi hlasmi v súťaži získali grant na reštaurovanie.

Pri reštaurovaní súsošia sa najprv odstránili nánosy prachu, doplnili sa poškodené drevené časti, ktoré sa ošetrili proti drevokaznému hmyzu. Následne došlo k odstráneniu nepôvodných častí barokových premalieb, čím sa odkryla pôvodná farebnosť sôch.

Reštaurovanie prinieslo tejto významnej pamiatke nielen nový vzhľad, ale aj zaujímavý príbeh. Archívny výskum dostupných prameňov a najmä chemická analýza polychrómie nezvratne potvrdila dlhoročnú domnienku. Súčasné Súsošie Kalvárie nie je kompletné. K postavám Ukrižovaného Krista, Panny Márie a sv. Jána patrí aj ďalšia socha – sv. Márie Magdalény zo Stratenej.

Socha Ukrižovaného Krista v Lipanoch

Socha Ukrižovaného Krista zostala po skončení hlasovania v tesnom závese víťaza. Správnu radu Nadácie VÚB ohromilo nadšenie, ktoré do získavania priaznivcov vložilo malé mestečko na Spiši – Lipany. Preto udelila mimoriadny grant na zreštaurovanie aj tejto pamiatky.

Majster Pavol a jeho dielňa zdobili interiér lipianského kostola pravdepodobne na objednávku rodiny Tárczayovcov, ktorá v ňom mala rodovú kaplnku. Mikuláš Tárczay sa zaslúžil o úpravy v kostole, medzi ktoré patril aj nový mobiliár v podobe hlavného oltára a ďalších diel s rukopisom Majstra Pavla. K nim patrí aj socha Ukrižovaného Krista. Zaujímavosťou je, že pri jej vytváraní bol Majster Pavol inšpirovaný prácou Veita Stossa, ktorý pôsobil v Norimbergu okolo roku 1505.

Diela Majstra Pavla sa opäť spojili vďaka výstave

Pri príležitosti Roku Majstra Pavla pripravilo Slovenské národné múzeum zaujímavú výstavu v priestoroch SNM na Bratislavskom hrade. Výstavu Majster Pavol z Levoče – ruky a zlato v službe ducha si môže verejnosť pozrieť do 18. marca 2018. Medzi vystavovanými dielami dominuje aj Kalvária zo Spišskej Novej Vsi spolu s Máriou Magdalénou zo Stratenej. Vďaka výstave sa tak po 245 rokoch odlúčenia dočasne spojili všetky sochy Kalvárie, aby opäť vytvorili pôvodný kalvársky výjav tak, ako ho Majster Pavol z Levoče vytvoril.