Začína sa 19. ročník súťaže Maľba

Dvere na scénu sú pre mladých maliarov opäť otvorené

Súťaž Maľba, ako jedna z najdlhšie fungujúcich iniciatív na podporu súčasnej mladej generácie umelcov, vyhlasuje svoj ďalší ročník. Začínajúci profesionálni maliari a maliarky majú opäť priestor získať hodnotnú referenciu na svoje diela zo strany renomovaných expertov v medzinárodnom paneli a uchádzať sa o prestížne ocenenie spojené s finančnou odmenou. Nadácia VÚB, ktorá súťaž od začiatku organizuje, rozdelí na jeseň trom víťazom pre ich tvorivý rozlet 30-tisíc eur a znovu zviditeľní 20 najlepších diel prostredníctvom verejnej výstavy. Umelci môžu svoje prihlášky posielať do 25. mája.

Poslaním súťaže Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“ je už od roku 2006 stáť pri začínajúcich maliarskych talentoch a pomáhať im etablovať sa na profesionálnej umeleckej scéne. Iniciatíva si dáva rovnako za cieľ zveľaďovať a zušľachťovať súčasnú maliarsku tvorbu a čo najväčšmi ju priblížiť odbornej aj širokej verejnosti.  

Prihláste svoje dielo tu

Za doterajšiu históriu súťaže Nadácia VÚB ocenila spomedzi v danom čase nastupujúcich generácií už 49 maliarok a maliarov a venovala im celkovú finančnú podporu vo výške 370-tisíc eur. Súťaž sa stala významným impulzom pre zviditeľnenie nielen tých autorov, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach, ale každoročne aj ostatných finalistov.

Najlepšou maliarkou minulého roka sa podľa hodnotenia odbornej poroty stala Dominika Kováčiková. Mladá autorka, ktorá si aj napriek svojmu mladému veku už vytvorila jasne rozpoznateľný, a pritom prepracovaný autorský rukopis, získala ocenenie za svoje dielo Inštinkt prežitia.

Prihlasovanie trvá do 25. mája
Uchádzači môžu svoje diela prihlasovať cez online formulár dostupný cez stránku www.malba.nadaciavub.sk.  Nájdu tu aj všetky potrebné informácie, týkajúce sa podmienok osobného profilu a portfólia záujemcu ako aj parametrov prihlasovaného diela. Uzávierka prihlášok do súťaže je 25. mája 2024.

Nestranné a odborné hodnotenie prihlásených diel zabezpečí opäť medzinárodná porota. Stretnú sa v nej renomovaní európski maliari, výtvarní teoretici, kurátori, galeristi či pedagógovia. Porota v prvom kole hodnotenia prihlášok vyberie 20 finalistov. Začiatkom októbra prebehne druhé kolo, kedy na základe fyzického posúdenia finálových diel určia experti troch víťazov. Nadácia VÚB im udelí odmeny vo výške 5-, 10- a 15-tisíc  eur a zorganizuje výstavu v Galérii Nedbalka s bezplatným vstupom pre verejnosť s účasťou všetkých obrazov zo shortlistu.