Zamestnanecké granty opäť pomôžu komunitám

Máte nápad a odhodlanie prispieť svojím dielom k pozitívnej zmene v prostredí, kde žijete? Nadácia VÚB vyhlasuje ďalší ročník grantového programu „Pomôžte svojej komunite“, v rámci ktorého prerozdelí 30 000 eur na podporu komunitných a verejnoprospešných projektov po celom Slovensku.
15. 01. 2018

 

Zapojenie jednotlivca či viacerých zamestnancov zo skupiny VÚB do spoločného úsilia je hlavnou odlíšiteľnou črtou a tiež kľúčovým kritériom grantového programu „Pomôžte svojej komunite“. Nadácia VÚB prostredníctvom neho vyzýva organizácie, ktoré majú vo vlastných radoch dobrovoľníkov z VÚB, alebo poznajú vo svojom okolí zamestnanca tejto bankovej skupiny, s ktorým sa môžu pre svoj projektový zámer spojiť.

Grantová schéma je zároveň adresovaná samotným zamestnancom VÚB, ktorí chcú pomôcť svojej komunite – či už sa priamo venujú dobrovoľníckej činnosti  v niektorej neziskovej organizácii, alebo poznajú organizáciu, ktorá na svoju činnosť alebo projekt potrebuje finančné prostriedky. Nadácia VÚB plánuje aj tento rok podporiť 20 najzaujímavejších a najužitočnejších komunitných projektov v celkovej sume 30 000 eur, pričom každý z nich môže dostať na svoju realizáciu až 1 500 eur.

Aké nápady majú šancu?

Cieľom grantového programu je uviesť do života rôzne občianske iniciatívy, skrášliť prostredie v mestách a obciach a pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými miestne komunity zápasia. Vytvorenie relaxačnej zóny či ihriska na svojom sídlisku, podpora fungovania komunitného centra, vyčistenie alebo zveľadenie verejného priestranstva, organizácia športových podujatí na školách či kultúrnych programov pre susedov v obci - to všetko sú príklady projektov, ktorých autorom podá Nadácia VÚB pomocnú ruku.

O finančnú podporu môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, školy, miestne samosprávy alebo iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju prostredia, vzdelávania či aktivitám pre rôzne skupiny obyvateľov. Vzhľadom na zámer programu je potrebné už pri príprave projektu uviesť, akou formou sa bude na ňom dobrovoľnícky podieľať zamestnanec skupiny VÚB. Predkladateľom projektu je pri tom samotná organizácia s právnou subjektivitou, nie fyzická osoba. Grantová výzva trvá od 15. januára do 11. februára 2018.

Inšpirujte sa

Do grantového programu pre zamestnancov skupiny VÚB sa počas jeho 11-ročnej histórie zapojilo 1 552 zamestnancov z radov VÚB. Podporených bolo v rámci neho doposiaľ 257 projektov. Inšpirujte sa vybranými projektami, ktoré získali zamestnanecký grant v minulom roku.

V Trstenej vyrastá nová oddychová zóna

Vďaka zamestnancom VÚB Petra BarancaKristíny Kolčákovej získala podporu aj organizácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže z Trstenej.  V jej mestskej časti Ústie nad Priehradou vyrastá po požiari budovy mládežníckeho centra nový park. Vďaka veľkému nasadeniu miestnych dobrovoľníkov sa tak preberá k životu nielen budova ale aj jej okolie. Na ploche, kde bolo len neupravené futbalové ihrisko, vzniklo nové lanové centrum a vďaka grantu od Nadácie VÚB tu pribudli aj nové lavičky a informačné tabule o histórii obce a jej okolí, vďaka čomu si sem môžu prichádzať oddýchnuť a tráviť spolu čas všetky generácie.

Na košickom sídlisku Terasa to žije 

O grantový príspevok pre dobrý nápad sa minulý rok postarala aj Silvia Bendová.  V rámci projektu, ktorého autorom bola skupina susedov zo združenia Domka fungujúceho na košickom sídlisku Terasa, prebehli úspešne dve akcie. Prvou bolo susedský „deň otvorených dverí“ na sídlisku, ktorý pritiahol až 500 ľudí.  Druhým podujatím pre komunitu bol rodinný tábor v Poľsku, na ktorý sa vybrali celé rodiny s deťmi. Tábor pripravilo 10 dobrovoľníkov vrátane našej kolegyne.

Detský stacionár v Senici získal nový počítač

Zamestnankyňa VÚB Ľubica Juríková pozná vďaka svojej priateľke záslužnú činnosť Denného stacionára Svetluška v Senici určeného pre hendikepovaných mladých ľudí. Oslovila preto jej zriaďovateľa, neziskovú organizáciu PRO REGION a spoločne pripravili projekt, ktorého cieľom bolo zakúpiť okrem iného aj nový PC pre klientov centra. Nadácia VÚB jeho kúpu umožnila a počítač slúži na spracovávanie fotografií, na ktorých zachytávajú klienti svet okolo seba, pomáha tiež pri vzdelávacích hrách a ďalších terapeutických činnostiach.

V Kremnici vznikla Knižnica Família

Cieľom nápadu, ku ktorému sa pripojila aj Natália Brunnerová, je spájať obyvateľov mesta Kremnica prostredníctvom nového verejného priestoru, kde môžu malí aj veľkí tráviť spoločne tráviť čas hraním, čítaním či cvičením jogy a súčasne sa zúčastňovať na rôznych besedách so spisovateľmi, zoznamovať sa s novými literárnymi trendmi a celkovo rozvíjať spoločné aktivity. Výsledkom je novozriadené centrum "Knižnica Família" v  priestoroch detského oddelenia knižnice Jána Kollára v Kremnici. Nadácia VÚB bola vďaka príspevku zo zamestnaneckého grantového programu minulý rok jedným z hlavných podporovateľov, vďaka ktorým mohol získať tento priestor svoje zariadenie a začať svoju činnosť pre komunitu Kremničanov.

Ako poslať žiadosť?

Žiadosť o grantový príspevok je možné zasielať do 11. februára 2018 prostredníctvom registrácie v elektronickom formulári dostupnom na  https://nadaciavub.egrant.sk. Neziskové komunitné projekty, ktoré získajú na základe rozhodnutia nezávislej odbornej komisie finančnú podporu, budú známe v marci. Tie budú môcť byť následne realizované v období od apríla do októbra tohto roku.