Zamestnanecké projekty podporíme sumou 50 000 eur

Zamestnanecký grantový program „Pomôžte svojej komunite“ sa stretol tento rok s mimoriadnym záujmom. Svoje návrhy na verejnoprospešné aktivity zlepšujúce život v komunitách poslalo až 213 organizácií z celého Slovenska. Vzhľadom na množstvo kvalitných projektov a veľký záujem o dobrovoľnícku činnosť zo strany zamestnancov VÚB, navýšila Nadácia VÚB sumu podpory z 30 000 až na 50 000 eur. Prerozdelí ju medzi 35 projektov, ktoré vybrala nezávislá hodnotiaca komisia.
20. 03. 2018

 

Záujem o získanie podpory zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB z roka na rok narastá. Na aktuálnu výzvu, v rámci ktorej mohli neziskové organizácie, školy či miestne samosprávy opäť spojiť sily so zamestnancami skupiny VÚB, zareagovalo o 22 žiadateľov viac v porovnaní s rokom 2017. Najviac, až 83% všetkých nápadov sa týkalo zveľaďovania lokalít v mestách a obciach a tiež rozvoja komunitného života budovaním dobrých susedských vzťahov. 

V počte odoslaných projektov boli najaktívnejší zamestnanci z Bratislavského, Banskobystrického a Žilinského kraja. Zamestnanecký grantový program oslovil viac ženy, ktoré tvorili až 73 % dobrovoľníkov, ktorí chceli pomôcť organizáciám v ich okolí. 

Vďaka odhodlaniu zamestnancom VÚB priložiť ruku k dielu a pomôcť svojej komunite, správna rada Nadácie VÚB rozhodla o navýšení podpory až na 50 000 eur, vďaka čomu získava podporu namiesto plánovaných 20 až 35 najzaujímavejších a najužitočnejších zamestnaneckých komunitných projektov. Jednotlivé projekty sú podporené sumou až 1 500 eur. 

Anotácie víťazných projektov ako aj výšku grantovej podpory nájdete v časti Zamestnanecké granty.