Získajte grant na projekty arteterapie a animoterapie

Neziskové organizácie a inštitúcie, ktoré sa starajú o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí môžu získať grantový príspevok na projekty arteterapie a animoterapie. Nadácia VÚB prerozdelí celkovo 30 000 eur medzi 20 projektov. Online žiadosť o grant je možné zaslať do 25. marca.
05. 03. 2018

 

Nadácia VÚB vyhlasuje piaty ročník grantového programu pre Nádej s podtitulom Umenie liečiDotyk lieči. V rámci neho má za cieľ dlhodobo a systematicky zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami či závažným ochorením z celého Slovenska, a to ich zapájaním do špeciálnych terapeutických aktivít založených na umeleckom sebavyjadrovaní a práci so zvieratami. 

Prečo práve tento druh terapie?

Arteterapia predstavuje liečbu prostredníctvom umenia a najčastejšie pri nej v praxi ide o využívanie rôznych výtvarných činností a vyjadrovacích prostriedkov. Animoterapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka a najrozšírenejšími metódami v rámci nej sú kontaktné aktivity so zapojením psov (canisterapia) a koní (hipoterapia). Všetky tieto terapeutické cesty sa využívajú v práci tak s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím, s deťmi a dospelými s rôznymi ochoreniami, ako aj s dlhodobo hospitalizovanými.

Arteterapia a animoterapia prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin, a tak pomáhajú a liečia. Taktiež zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku a tiež verbálnu i neverbálnu komunikáciu.

Realizácia týchto liečebných postupov si však vyžaduje nemalé, často chýbajúce finančné prostriedky organizácií. Práve preto chce Nadácia VÚB pomáhať aj v tejto oblasti. O tom, že arteterapeutické a animoterapeutické aktivity majú zmysel, hovoria samé za seba aj skúsenosti organizácií, ktoré sme podporili v minulom roku.

Dotyk s hlinou pripomína detstvo

V sociálnom zariadení v obci Vlkovice pri Zlatých Moravciach zorganizovalo občianske združenie Svetlo pre Olichov sériu aktivít, ktorých cieľom bolo zmierniť bolesť v neľahkom živote miestnych obyvateľov. Až 30 ľudí s vážnymi hendikepmi prišlo do kontaktu s terapeutickým fenoménom - hlinou. Dotyk práve s týmto materiálom nám pripomína detské časy, pomáha preformovať negatívne pocity do konkrétneho výrobku.

Pomocou hliny klienti trénovali jemnú motoriku a rozvíjali predstavivosť a trojdimenzionálne vnímanie. Hlina im tiež pomohla eliminovať agresívne správanie, pretože pôsobí relaxačne a rehabilitačne. Vyvrcholením projektu bolo zorganizovanie tvorivých dielní, počas ktorých mohli títo dospelí „hrnčiari“ učiť pracovať s hlinou miestne deti, čo prispelo k ich pocitu sebarealizácie a užitočnosti. Súčasťou bola aj výstavka ich prác pre verejnosť. 

Liečba tela a duše na koňoch

Animoterapiu, konkrétne hipoterapeutické cvičenia s koňmi, už niekoľko rokov úspešne realizuje združenie rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže z Levíc. Jazda na koňoch pomáha ich deťom po fyzickej aj mentálnej stránke. Zlepšuje sa im držanie tela, posilňuje svalstvo a uvoľňuje stuhnutosť. Deťom odkázaným na invalidné vozíky nahrádza zviera nohy, bojazlivým dáva svoju istotu a nevidiacim prepožičiava oči.

Vďaka projektu „Hipoterapia a westernové jazdenie zdravotne postihnutých“ sa deťom zlepšila aj drobná motorika. Napríklad ťažko telesne postihnutý chlapec si po hipoterapii sám odkrútil vrchnák z fľaše s vodou, čo dovtedy nikdy nedokázal.

Celé znenie grantovej schémy, ako aj online formulár, ktorý je potrebné vyplniť do 25. marca 2018, nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/.