Poklady Slovenska 2019

Hlasovacia súťaž

Nadácii VÚB záleží na ochrane a zachovávaní našich kultúrnych pokladov a vie, že slovenské pamiatky rovnako nie sú ľahostajné ani obyvateľom Slovenska. Preto každoročne vyhlasujeme súťaž Poklady Slovenska (v minulosti Poklady môjho srdca). Prostredníctvom súťaže chceme poukázať na alarmujúci stav vzácnych kultúrnych pamiatok v našej krajine a pomôcť opäť priviesť k životu skvosty slovenského umenia a kultúrneho dedičstva.

Nadácia VÚB vyhlasuje 10. ročník výnimočnej súťaže Poklady Slovenska. Tentokrát sa nezameriava na konkrétny druh pamiatky ako bolo zvykom. Téma pamiatok, ktoré bojovali o záchranu v hlasovaní, nebude vopred daná. Hlasovať sa bude o rôznych pamiatkach.

Tipy na pamiatky, ktoré by ľudia radi videli znovuzrodené, sme zbierali od verejnosti na stránke www.nadaciavub.sk/poklady od 1. do 15. marca 2019.

Všetky tipy na pamiatky posúdili nezávislí odborníci. Do on-line hlasovania, ktoré prebiehalo od 15. do 28. apríla 2019, vybrala odborná porota 9 diel, ktoré bojovali o priazeň verejnosti. Tá mala príležitosť svojím hlasom rozhodnúť, ktorý z 9 pokladov Slovenska bude zreštaurovaný vďaka grantu od Nadácie VÚB až do výšky 50 000 eur.

Víťazom hlasovania, do ktorého sa zapojilo takmer 47 tisíc ľudí, sa po veľkom boji so secesným mauzóleom Andrášiovcov v Krásnohorskom Podhradí napokon stala Bajčiovská veža v Oravskej porube. Vďaka obrovskému nasadeniu Oravcov, ale aj ostatných podporovateľov, bude tento vzácny objekt, s ktorým sa priamo spája história národného obrodenia, obnovený do svojej pôvodnej krásy.

Víťazný objekt verejného hlasovania, kamenná veža zo 17. storočia situovaná v bývalej zemianskej osade Gäceľ, ktorá je považovaná za najstaršiu časť obce Oravská Poruba, je pozostatkom kúrie rodiny Bajčiovcov. Pre naše dejiny má význam v súvislosti s udalosťami, ktoré na Orave v roku 1848 naštartovali „Žiadosti oravského ľudu“. Tu v Bajčiovskej veži oravskí národovci spísali v 7 bodoch svoje požiadavky, v ktorých požadovali zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny, aby mal ľud z Oravy svojich zástupcov v sneme, výučbu v miestnych slovenských dialektoch alebo zastúpenie slovenských učiteľov na vysokých školách.

 

Ospravedlňujeme sa, ale požadovanú stránku sa nepodarilo zobraziť správne. Prosím, skúste to neskôr.