22 organizácií získava grant na projekty arteterapie a animoterapie

Dokopy 133 neziskových organizácií a inštitúcií starajúcich sa o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí sa zapojilo do grantovej výzvy Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči, Dotyk lieči. Odborná komisia rozhodla o tom, ktorých 22 z nich získava finančnú pomoc v celkovej výške 30 000 eur na realizáciu projektov špeciálnej terapie.
04. 05. 2018

 

Najviac projektov v rámci piateho ročníka grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie liečiDotyk lieči zaslali organizácie z Bratislavského a Banskobystrického kraja. Medzi žiadiateľmi boli najmä mimovládne organizácie, občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. O grant žiadali aj domovy sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia či špeciálne školy. Prihlasovanie projektov prebiehalo od 5. do 25. marca.

Z hľadiska predložených žiadostí sa dve tretiny projektových zámerov týkali práve arteterapie, ktorá sprostredkováva liečbu cez umenie, najčastejšie ide o využívanie rôznych výtvarných činností.

Aké projekty boli podporené

Grantový príspevok do výšky 1 500 eur získava 22 organizácií po celom Slovensku, ktoré pripravili podľa hodnotenia nezávislej komisie najkvalitnejšie koncepcie projektov so zapojením aj skúseností odborných terapeutov. Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí 29 867 eur.

Organizácia Projekt
Liečebno-výchovné sanatórium Príbehy ukryté v hline
Občianske združenie Smaragdy Latte pre Smaragdy
Nádej pre Rozsutec Kreatívne spojenie
Spojená škola internátna pre telesne postihnutých Arteterapia - nádej hendikepu

Výchova zdravej rodiny

Autisti a rómske deti točia hlinou opreteky
Prima, n.o. Labyrint sveta a raj srdca
Spojená škola, ŠZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Arteterapia - Tvorme spolu
Spojená škola, Partizánska 2, Poprad Vnímaj-  relaxuj- tvor- pomôž- multisenzorická arteterapia s participáciou rodičov
Centrum Naša Chalúpka Výroba zvieratiek – od ľudí s mentálnym postihnutím pre zdravé deti
Asociácia slovenských arteterapeutov

Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom

Občianske združenie Nie sme sami

Arteterapia hlinou
Spojená škola internátna Prakovce Cez hlinu k rešpektu a tolerancii
ANNOGALLERY

Ako stromy medzi nami

MARGARÉTKA

Maľujem čo milujem

AnimaMundi

Farebné labky, ktoré liečia dušu
Domov sociálnych služieb LIBERTAS Skupinová arteterapia v DSS
Horses Heal

Vytrvalosť, jemnosť a harmónia

Psychiatrická liečebňa Sučany

Pes, najlepší priateľ človeka

Robinson, občianske združenie Využitie canisterapie na podporu zdravia u detí s viacnásobným postihnutím
Spojená škola Keď hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári
Dr. Kôň-hipoterapia Ahoj, ja som kôň
Centrum sociálnych služieb Slniečko Môj priateľ pes

Anotácie podporených terapeutických projektov a výšku udelených grantov nájdete sekcii Grantové programy - pre Nádej.

Príbeh konkrétnej podpory v oblasti sociálnej rehabilitácie hendikepovaných detí prináša aj nový online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.