Animoterapie a arteterapie môžu opäť získať grant

Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej, prostredníctvom ktorej sa dlhodobo angažuje v oblasti charity a zdravotníctva.
02. 03. 2017

 

Cieľom grantovej schémy pre Nádej je pomáhať ľuďom s telesným, zmyslovým, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. V rámci programu Umenie lieči a Dotyk lieči  si môžu organizácie podať žiadosť o grant na projekty arteterapie a animoterapie od 2.3. do 20.3.2017.

Nadácia VÚB prerozdelí celkovo 30 000 eur projektom zvyšujúcim kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Grantom do výšky až 1 500 eur bude podporených 20 organizácií, ktoré poskytujú liečbu artetarapiou a animoterapiou.

Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitné spracovanie žiadosti o grant, ktorá preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa. Odborná komisia bude tiež posudzovať reálne terapeutické ciele, skúsenosti terapeuta či originalitu zámeru projektu, ktorý je venovaný aplikovaniu jednej z vyššie uvedených terapií.

Podať žiadosť o grant je jednoduché. Stačí sa iba registrovať a vyplniť online formulár najneskôr do 20. marca 2017 do 24:00 hod.

Čo je to arteterapia a animoterapia?

Arteterapia je liečba umením a animoterapia zase využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka. Obidve terapie prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin a tak pomáhajú zvyšovať kvalitu života. Zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Pomáhajú nielen deťom, ale aj dospelým s rôznymi ochoreniami a dlhodobou hospitalizáciou.

Viac informácií o grantovej schéme pre Nádej.