Kalvária v Banskej Štiavnici žiari po 11 rokoch obnovy v plnej kráse

Hlavná etapa rekonštrukcie Banskoštiavnickej kalvárie je po 11 rokoch úspešne ukončená. Kaplnky, kostoly a umelecké diela tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky sú vo výraznej väčšine zreštaurované a zabezpečené proti ďalšiemu chátraniu a celý komplex môže začať naplno slúžiť návštevníkom a pútnikom z celého Slovenska aj zahraničia.
15.10. 2018

 

V piatok 12. októbra zástupcovia OZ Kalvársky fond a Nadácie VÚB, ktorá bola od roku 2008 generálnym partnerom pre obnovu tohto skvostu barokovej architektúry, slávnostne otvorili Horný kostol Kalvárie – najznámejší a najviac fotografovaný objekt celej kalvárie. Tým sa ukončila hlavná etapa rekonštrukcie barokovej krásky.

Sakrálny celok z polovice 18. storočia sa ako neprehliadnuteľná dominanta Banskej Štiavnice zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Toto historické dedičstvo na území Slovenska však od polovice 20. storočia sústavne chátralo, a to aj napriek úsiliu zrealizovať jeho čiastočnú obnovu na prelome 70. a 80. rokov.

Stav v akom sa nachádzala Banskoštiavnická kalvária v polovici prvej dekády 21. storočia odzrkadľoval nedostatočný záujem verejnosti o jej osud. Kalváriu nielenže poznačil zub času, ale stala sa aj obeťou ľudskej ľahostajnosti a zloby. Časť jej výtvarnej výzdoby a mobiliáru bola rozkradnutá, iná sa stala terčom vandalov. Bilancia strát kultúrnohistorickej hodnoty Kalvárie v období 1950-2004 je nevyčísliteľná.

Ako to celé začalo

Úsilím architektky Katky Voškovej sa ju začiatkom roka 2007 podarilo zapísať do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. „Tento fakt sa mal stať nielen mementom, ale najmä impulzom, aby sa zabránilo ďalšej devastácii Kalvárie a aby sa podnikli  kroky na jej obnovu a na záchranu najohrozenejších originálnych častí,“ vysvetľuje Martin Macharik z OZ Kalvársky fond, ktorý je od roku 2008 hlavným realizátorom obnovy Kalvárie. Práve vďaka úsiliu tohto občianskeho združenia sa v roku 2007 pamiatka dostala do systému ochrany organizácie World Monuments Fund a začali sa rozsiahle reštaurátorské práce.

„Obnovu Kalvárie by sme nedokázali zrealizovať bez dôvery a podpory, ktorú nám po celý ten čas poskytovali naši dlhodobí, najvýznamnejší partneri. Patria medzi nich organizácia World Monuments. Fund, Ministerstvo kultúry SR a predovšetkým Nadácia VÚB, ktorá pri našej Kalvárii stála hneď od začiatku jej obnovy v roku 2008,“ vysvetľuje Martin Macharik.

Za 11 rokov 1,1 mil. eur

Prostredníctvom Nadácie VÚB ako generálneho partnera pre obnovu putovalo za uplynulých 11 rokov na tento komplexný projekt 1,1 mil. eur, čo predstavuje takmer polovicu všetkých prostriedkov, z ktorých boli realizované odborné reštaurátorské práce na jednotlivých objektoch Kalvárie.

Pomoc mala aj nefinančný charakter. Pomohli sme zapojiť do dobrovoľníckej činnosti aj zamestnancov VÚB banky a participovali sme taktiež na marketingových a fundraisingových aktivitách v prospech Kalvárskeho fondu.

Kalvária v Banskej Štiavnici sa za ostatných 11 rokov stala tak povediac symbolom našej nadácie. Spoločne so skvelými a zanietenými ľuďmi z OZ Kalvársky fond sa podarilo po dlhom čase systematickej a dôkladnej obnovy zachrániť tento historický poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Vďaka tejto spolupráci sa tiež podarilo Kalváriu zviditeľnili ako jedno z najväčších diel barokovej architektúry na Slovensku.

Kalváriu už môžu obdivovať domáci aj hostia

Vďaka priebežne realizovanej obnove sa podarilo už teraz výrazne podporiť rozvoj turizmu v tomto regióne. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo na postupne ožívajúcu Kalváriu v roku 2017 70-tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov, čo je 6-násobne viac oproti situácii spred 10 rokov.

Slávnostným otvorením Horného kostola Kalvárie, ktoré prebehlo 12. októbra 2018, došlo k ukončeniu hlavnej etapy obnovy, v rámci ktorej boli dokončené najvýznamnejšie časti tejto pamiatky, čo tvorí približne 90 % celého komplexu. V najbližších rokoch budú prebiehať ešte posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré návštevníkov nebudú nijako výrazne obmedzovať. Nadácia VÚB ostáva aj naďalej plniť svoje poslanie ako partner OZ Kalvársky fond a plánuje uvoľniť aj dodatočné prostriedky na realizáciu najnutnejších dokončovacích prác obnovy.

Viac o podpore Nadácie VÚB obnovy Banskoštiavnickej kalvárie nájdete v sekcii Kalvária. Rozhovor s Martinom Macharikom z OZ Kalvársky fond o priebehu obnovy Banskoštiavnickej kalvárie a jej budúcnosti je k dispozícii aj v našom online magazíne Srdcovky.