Najlepší mladí maliari
17.ročníka Maľba
sú známi

Ján Bátorek, Samuel Kollárik a Martina Červenková sa pridávajú na zoznam najlepších maliarov a maliarok nastupujúcich generácií, ktorý na Slovensku píše už 17 rokov iniciatíva Maľba

Trojica mladých umelcov bola ohodnotená verejnou poctou medzinárodnej poroty a tiež finančnou podporou pre rozvoj svojej tvorby v celkovej hodnote 20 000 eur. Súťaž Maľba dáva tento rok výnimočne do pozornosti aj štvrté meno - Sara Zahorjanová, ktorá získava špeciálne uznanie porotcov. Nadácia VÚB opäť umožňuje stretnutie s prvotriednym súčasným umením pre všetkých. Dvadsiatka finálových diel je sprístupnená na bezplatnej výstave v Galérii Nedbalka do 27. novembra.

O odborné a nezávislé hodnotenie počas 17. ročníka renomovanej súťaže „Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“ sa tentokrát postarali maďarská historička umenia a kurátorka Mónika Zsikla, vizuálny umelec a pedagóg z Českej republiky Marek Meduna a renomovaný taliansky galerista Vincenzo Della Corte. Za Slovensko uzatvárala tím porotcov a porotkýň kurátorka a historička umenia Katarína Bajcurová. Experti vybrali v prvom kole hodnotenia shortlist 20 finalistov a počas druhého zasadania a fyzického posúdenia diel, ktoré prebehlo tento týždeň, určili troch víťazov.

1. miesto - Ján Bátorek

Autorom umelecky najhodnotnejšej práce 17. ročníka súťaže Maľba je podľa hodnotenia medzinárodnej poroty Ján Bátorek. Ten získal za svoje dielo Sídliskový chlapec nielen prestížny titul a hodnotnú referenciu od renomovaných osobností, ale tiež najvyššiu odmenu od Nadácie VÚB vo výške 10 000 eur. „Na víťaznom diele porota ocenila dialóg s dejinami umenia, prekvapivé využitie historických princípov a výrazového bohatstva moderného maliarstva. Dielo zaujalo tiež vyjadrením súčasnej civilistickej poetiky, ktorú autor Ján Bátorek obohatil o humorný odstup, ako aj využitím digitálnych možností obrazu, a to všetko na pôdoryse inovatívneho maliarskeho vyjadrenia a videnia sveta mestských subkultúr,“ vyjadrila za hodnotiacu komisiu jej predsedkyňa Mónika Zsikla.

2. miesto - Samuel Kollárik

Druhú priečku obsadil a podporu pre ďalšie umelecké napredovanie vo výške 6 500 eur si odniesol Samuel Kollárik za svoj obraz s názvom We were born upside down / Narodili sme sa dole hlavou. Debutant súťaže originálnym spôsobom pracuje s prvkami (sur)realistickej estetiky a so skrytými významami vecí a javov – pritom reflektuje vážnu osobnú i životnú problematiku, ale nerobí to prvoplánovo. Zaujímavý je najmä kontrast realistického zobrazenia s myšlienkovou fluidnosťou a miestami až neuchopiteľnou a otvorenou významovou rovinou maľby.

3. miesto - Martina Červenková
Na treťom mieste s prislúchajúcou finančnou odmenou vo výške 3 500 eur sa umiestnila Martina Červenková s dielom Privátne javiská. To vyznieva podľa poroty na prvý pohľad možno dekoratívne. Keď mu však venujete hlbšiu pozornosť a pokúsite sa ponoriť za zobrazenie využívajúce maliarske prostriedky blízke hyperrealizmu, prekvapí inšpiráciami a vizualitou, vychádzajúcou z filmového obrazu a sveta kinematografie. 

Špeciálne uznanie poroty - Sara Zahorjanová
Tento rok zasadajúca porota sa jednohlasne zhodla, že popri troch víťazoch súťaže je potrebné výnimočne upriamiť pozornosť odbornej verejnosti a priaznivcov modernej maľby ešte aj na štvrtú finalistku. Experti a expertky preto využili možnosť vysloviť špeciálne uznanie poroty ďalšej debutantke súťaže Sare Zahorjanovej za jej dielo Homecoming. Ocenili jej spôsob vyjadrenia intímnych vnemov a skúseností, hru s dejinami abstrakcie prostredníctvom kombinácie organických objektov a pevných foriem ako aj celkovo zaujímavé experimentovanie s rôznymi maliarskymi technikami a rukopismi.

Spomedzi tento rok 109 zapojených mladých maliarov a maliarok sa v súťaži objavilo až 40 nových mien. Do finálovej dvadsiatky sa na základe výberu poroty dostalo „nováčikov“ osem. Medzi nich patria až traja z tento rok štyroch ocenených umelcov. Aktuálny víťaz Ján Bátorek už bol vybraný medzi finalistov so svojimi dielami aj v uplynulých dvoch ročníkoch.

Mladé umenie sprístupnené pre všetkých
Nadácia VÚB pripravila v spolupráci s Galériou Nedbalka v Bratislave a odbornou poradkyňou súťaže Ninou Gažovičovou opäť výstavu s bezplatným vstupom, ktorej cieľom je realizovať osvetu o kvalitnej domácej umeleckej tvorbe medzi širokou verejnosťou. Svoje prihlásené diela do súťaže Maľba 2022 na nej od 28. októbra do 27. novembra vystavuje všetkých 20 tohtoročných finalistov (v abecednom poradí): Ján Bátorek, Martina Červenková, Barbora Durajová, Juraj Ďuriš, Oskar Felber, Simona Folková, Ján Hrčka, Marek Jarotta, Beáta Kočner Bencová, Samuel Kollárik, Alžbeta Koprdová, Dominika Kováčiková, Juliana Matiová, Ivana Mojšová, Michal Nagypal, Miroslav Sandanus, Adam Šakový, Helen Tóth, Év van Hettmer a Sara Zahorjanová.


Viac informácií o samotnej súťaži Maľba 2022 je k dispozícii na stránke https://www.nadaciavub.sk/malba.