Otvárame vzdelávacie programy Economicus a Hosťujúci profesor

Jednou z oblastí, ktoré Nadácia VÚB podporuje už niekoľko rokov je vzdelávanie. Vzdelaní mladí ľudia sú predpokladom pokroku celej spoločnosti. Preto pre mladých ekonómov usporiadavame súťaž Economicus a slovenským vysokým školám a univerzitám ponúkame možnosť zapojiť sa do grantového programu Hosťujúci profesor.
01. 05. 2018

 

Nadácia VÚB pokračuje v podpore rozvoja ekonomickej vedy na Slovensku a otvára nové ročníky svojich dvoch vzdelávacích programov.

Do ďalšieho ročníka súťaže Economicus – Cena JNadácie VÚB pre mladých ekonómov sa môžu odteraz prihlasovať opäť tímy profesionálov z oblasti ekonómie vo veku do 40 rokov, ktorí trvalo pôsobia na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania, ekonomických fakultách vysokých škôl či ostatných vedecko-výskumných pracoviskách. Súťaž má už dlhodobo za cieľ podnecovať vedeckú a publikačnú činnosť mladých profesionálov v oblasti ekonomických vied. Podmienkou je preukázanie sa vedeckým článkom v anglickom jazyku publikovaným za rok 2018 v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2019. Víťazný kolektív autorov, ktorý získa od Nadácie VÚB odmenu vo výške 10 000 eur, vzíde na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.

Nadácia VÚB vyhlasuje znovu aj unikátnu grantovú schému Hosťujúci profesor, v rámci ktorej majú slovenské univerzity a vysoké školy ekonomického zamerania možnosť požiadať o príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so stážou významného zahraničného profesora na svojej škole. Slovenské vysoké školy tak majú šancu pozvať renomovaného experta a spolupracovať s ním počas jedného semestra na vedeckej ako aj lektorkej činnosti pre študentov. Prihlášky, ktoré je potrebné zaslať do 31. októbra 2018, bude posudzovať medzinárodná komisia zložená z profesorov zahraničných univerzít. Nadácia VÚB na základe jej odporúčaní udelí dva granty v celkovej hodnote až 90 000 eur.