Zamestnanecké granty 2023

Cieľom grantového programu je podporiť dobrovoľníctvo zamestnancov skupiny VÚB

Nadácia VÚB podporila 20 komunitných projektov, ktoré uspeli v programe Zamestnanecké granty 2023. Na uskutočnenie dobrých nápadov zameraných na ochranu životného prostredia a vzájomnú pomoc v sociálnej oblasti putovali ich iniciátorom grantové príspevky v celkovej výške 30-tisíc eur. Na uvádzaní všetkých projektov do života sa podieľali ako dobrovoľníci aj zamestnanci skupiny VÚB.

Do už 16. ročníka programu zacieleného na rozvoj lokálneho dobrovoľníctva medzi zamestnancami jednej z najväčších bánk na Slovensku sa zapojilo svojimi nápadmi 119 organizácií. Prihlásené projekty hodnotila nezávislá komisia odborníkov, ktorá rozhodla o výbere víťaznej zostavy 20 návrhov. Tie získali grant vo výške 1500 eur a realizovať sa začali v apríli 2023. O príspevok sa mohli na základe preukázania zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v Bratislavskom a Žilinskom kraji.

Podporené komunitné iniciatívy v roku 2023:
1.
Názov organizácie:       V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Názov projektu:             Leto plné výziev

Mesto, kraj:                     Trstená, Žilinský
Cieľom projektu je zrealizovať cez letné prázdniny dva unikátne zážitkové tábory. Tábory budú určené pre deti z rozbitých rodín, ktoré vplyvom zlej situácie doma nemajú dostatok podpory pre svoj sebarozvoj a budovanie zdravej sebahodnoty. Tábory budú zamerané na znovuobjavenie motivácie sa učiť a pracovať na sebe. Pre obidva tieto tábory chcú využiť metódu larpov. Larpy sú zážitkové hry, v ktorých deti stvárňujú rôzne postavy a na základe rôznych aktivít zbierajú body, vylepšujú svoju postavu a získavajú vybavenie. Deti sú tak motivované cez hru učiť sa a uvedomujú si dôležitosť práce na sebe.


2.
Názov organizácie:       Archa, n.o.
Názov projektu:            Spoločne u nás

Mesto, kraj:                     Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre spoločné zážitkové, spoločenské, športové, tvorivé stretnutia ľudí z komunity (zdravotne znevýhodnených, osamelých, seniorov, študentov, dobrovoľníkov, zamestnancov DSS (Domov sociálnych služieb), zamestnancov Mestskej knižnice Štúra atď.) v priestoroch DSS vnútorných i tých vonkajších. Zorganizovanie niekoľkých komunitných stretnutí, ktoré budú mať charakter aj zábavný, aj tvorivý, aj kulinársky, aj športový, aj hrový, či poznávací.


3.
Názov organizácie:       CLAUDIANUM n.o.
Názov projektu:             Modranský blšák v Claudiane

Mesto, kraj:                     Modra, Bratislavský
Zámerom je postkovidovo znovu obnoviť obľúbené komunitné podujatie - blšák v Modre. Týmto spôsobom podporujú komunitný život a prepájajú ľudí navzájom. Prepoja zdravých ľudí s ľuďmi so zdravotným postihnutím vo forme opačnej inklúzie. Zároveň dávajú do popredia upcycling a recykláciu funkčných, no nevyužitých vecí.


4.
Názov organizácie:       Obec Turany nad Ondavou
Názov projektu:             Tvorivá obývačka pre všetky generácie

Mesto, kraj:                     Turany nad Ondavou, Prešovský
Hlavným cieľom projektu je realizácia spoločných aktivít občanov z rôznych generácií, rozvoj ich spolupráce a zapojenie do činností, ktorými budú pokračovať v tradíciách predkov. Miestnom realizácie má byť sála kultúrno-správnej budovy, kde plánujú vytvoriť akúsi imaginárnu „obecnú obývačku" pre stretnutia a kreatívne tvorenie.


5.
Názov organizácie:       PODPORA UMENIA
Názov projektu:             Umenie spája

Mesto, kraj:                     Poprad, Prešovský
V rámci projektu pripravia koncert speváckeho zboru Popradčatá so zapojením hendikepovaných detí. Spevácky zbor organizuje nácviky a vystúpenia spoločne s deťmi, ktoré majú špeciálne potreby. Prínosom bude integrácia a vzájomná inklúzia detí a mládeže v umeleckom prostredí adresovaná širokej verejnosti ako ukážka rovnocenných partnerských vzťahov. Finančné prostriedky budú použité na nahrávanie CD a videoklipu speváckeho zboru Popradčatá, ktorý navštevujú deti so špeciálnymi potrebami a hendikepmi.


6.
Názov organizácie:       Gymnázium Jána Hollého, Trnava
Názov projektu:             Dobrovoľnícka relaxačná zóna

Mesto, kraj:                     Trnava, Trnavský
Projektom je vytvorenie relaxačnej zóny pre žiakov v priestoroch, kde sa venujú ručným prácam a inej tvorivej činnosti. Žiaci školy svojou tvorbou i výrobkami podporujú zraniteľné deti a usilujú sa o ich inklúziu. Z finančných prostriedkov zakúpia okrem pomôcok na tvorivé dielne napríklad aj pohodlné sedenie, ktorým dotvoria pracovný priestor a rozšíria ho o možnosť oddychu pri mimoškolskej činnosti.


7.
Názov organizácie:       Občianske združenie SĹŇAVA PIEŠŤANY
Názov projektu:             Kočovné apidárium

Mesto, kraj:                     Piešťany, Trnavský
Cieľom projektu je vytvoriť kočovné apidárium s pozorovateľňou a knižnicou o ochrane prírody, ornitológii a včelárstve. Mobilná konštrukcia kočovného vozu bude mať 4-6 úľov, 2 postele na pobyt nad úľmi, stolík, knižnicu, ďalekohľad, vtáčie búdky, kŕmidlá (z druhej strany apidária bude ornitárium).


8.
Názov organizácie:       Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra
Názov projektu:             Včelárske slávnosti

Mesto, kraj:                     Nitra, Nitriansky
Na deň Zeme 22.4. 2023 plánujú zorganizovať kultúrno-osvetové podujatie pri príležitosti 100. výročia založenia včelárskych spolkov v Nitre, s názvom Včelárske slávnosti. Miesto realizácie bude Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre (SPM). Cieľom je osveta na tému včely a ich význam pre ekosystém, ale aj prednášky o včelárstve a ochrane včiel.


9.
Názov organizácie:       Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
Názov projektu:             Babka, dedko, naučte nás piecť

Mesto, kraj:                     Považská Bystrica, Trenčiansky
Cieľom medzigeneračného projektu „Babka, dedko, naučte nás piecť", je spojenie dvoch generácií za účelom spoločného trávenia voľného času a odovzdávania kuchárskych zručností seniorov zo zariadenia pre seniorov - deťom z detského domova.


10.
Názov organizácie:        Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Trnava
Názov projektu:             Trnavský včelársky festival 2023

Mesto, kraj:                     Dolné Dubové, Trnavský
Cieľom projektu je podpora Trnavského včelárskeho festivalu. Je to jedno z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Festival spája odbornú aj laickú verejnosť a upriamuje pozornosť na včely, včelárske produkty, apiterapiu, zdravú krajinu a ochranu životného prostredia.


11.
Názov organizácie:       Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec
Názov projektu:             Keď hudba lieči

Mesto, kraj:                     Martin, Žilinský
Hlavným cieľom projektu je inklúzia autistického sveta do sveta neautistického, a to prostredníctvom muzikoterapie. Realizácia bude prebiehať v priestoroch rodinného centra a materskej školy pre deti s autizmom, pričom predpokladá zapojenie všetkých členov rodiny. Finančné prostriedky budú použité práve pre služby muzikoterapeuta, ktorý má s autistickým vnímaním bohaté skúsenosti.


12.
Názov organizácie:       Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
Názov projektu:             Spoločne k prírode

Mesto, kraj:                     Spišská Nová Ves, Košický
Projektom chcú autori naučiť deti vypestovať si rôzne plodiny, bylinky, naučia sa ako ich spracovať, uskladniť a následne používať. Zároveň zrevitalizujú exteriér domu, kde bývajú (typ detského domova), vytvoria zelenú oázu oddychu, deti tu budú tráviť čas nielen pracovnými aktivitami, ale aj v kútiku pre hry, kde budú podporovať ich schopnosť spolupráce a empatie.


13.
Názov organizácie:        Mesto Liptovský Mikuláš
Názov projektu:             Separáčik 2023 – detská ekologická konferencia

Mesto, kraj:                     Liptovský Mikuláš, Žilinský
Zámerom projektu je usporiadať detskú ekologickú konferenciu Separáčik 2023 (konferencia sa uskutoční 21.04.2023) a zakúpiť vyvýšené záhony pre školy, ktoré sa rozhodli byť súčasťou projektu, teda všetkých šesť mikulášskych základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš.


14.
Názov organizácie:       Odborné učilište internátne, Želovce
Názov projektu:             Vzdelávanie pod holým nebom

Mesto, kraj:                     Želovce, Banskobystrický
Cieľom je svojpomocnou výrobou náučných tabúľ, vonkajších vitrín, bylinkových záhonov, ekosušičky, 3D včelieho televízoru, drevených košov na separovaný odpad a podobne vytvoriť EKO učebňu pod holým nebom, doplnenú meteostanicou. Malé elektrospotrebiče ako dataprojektor a plátno napoja na fotovoltický systém.


15.
Názov organizácie:       Kapušany pre všetkých, n.o.
Názov projektu:             Kapyho zelená oáza oddychu

Mesto, kraj:                     Kapušany, Prešovský
Hlavný cieľom je zapojenie dobrovoľníkov do zveľadenia zanedbaného verejného priestranstva v centre obce za účelom vytvorenia zelenej oázy oddychu plnej kvetov, drevín, s novými lavičkami a informačnými tabuľami.


16.
Názov organizácie:       Ober Nussdorf o. z.
Názov projektu:             Malokarpatské ovocné dedičstvo I. etapa

Mesto, kraj:                     Horné Orešany, Trnavský
Cieľom projektu je obnova historických plodotvorných (ovocných) remíz v okolí obce Horné Orešany. V rámci projektu plánujú vysadiť ovocné stromy v počte 25 ks.


17.
Názov organizácie:       Spišská katolícka charita
Názov projektu:             V zdravom tele zdravý duch

Mesto, kraj:                     Vyšné Ružbachy, Prešovský
Klienti Spišskej katolíckej charity nemajú príležitosti ani finančné možnosti, aby si mohli v kúpeľoch (Vyšné Ružbachy) procedúrami a rehabilitáciou zlepšiť a obnoviť zdravie. Hlavným zámerom projektu je ukázať hendikepovaným ľuďom, že aj oni sú súčasťou nášho života a môžu využívať služby, ktoré pomáhajú k skvalitneniu ich života.


18.
Názov organizácie:       Základná škola s materskou školou Čadca
Názov projektu:             Na bicykli bezpečne

Mesto, kraj:                     Čadca, Žilinský
Vytvorenie dopravného ihriska v areáli základnej školy; bude slúžiť na výučbu dopravnej výchovy pre deti a žiakov materskej i základnej školy. Cieľom projektu je aj vedenie komunity v okolí školy na využívanie alternatívnych prostriedkov v doprave, ktoré nielen podporujú zdravý životný štýl, ale aj chránia životné prostredie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie odstavných plôch pre všetky druhy jednostopových dopravných prostriedkov (bicykle, kolobežky) pre žiakov, zamestnancov a celú komunitu.


19.
Názov organizácie:       DODO, o. z.
Názov projektu:             Festival priateľstva

Mesto, kraj:                     Holíč, Trnavský
Zámerom projektu je zrealizovať Festival priateľstva - spoločensko-zábavné podujatie určené pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím., ktorý bude rešpektovať špecifiká cieľovej skupiny. Cieľom je podpora existujúcich priateľstiev a vytvorenie nových väzieb medzi klientmi zariadení sociálnych služieb po dlhšej odluke spôsobenej pandemickými opatreniami. Festival priateľstva sa bude konať v priestoroch Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Holíči, s ktorým združenie často spolupracuje.


20.
Názov organizácie:       Pčolka
Názov projektu:             Nový bzukot do Turčianskej včelej záhradky

Mesto, kraj:                     Martin, Žilinský
Cieľom projektu je vytvoriť v Turci krásnu rozmanitú prírodnú včeliu vzdelávaciu záhradu, ktorá tu chýba. Chcú skrášliť a zveľadiť priestor komunitnej včelej záhrady za pomoci dobrovoľníkov, s ktorými vysadia nektárodajné rastliny dôležité pre včely, a následne vyrobia a osadia edukačné tabule. Vzhľadom na umiestnenie včelnice takmer priamo v meste a v blízkosti novej cyklotrasy bude včelnica vyhľadávaným miestom na získanie nových zážitkov pre deti aj dospelých.


Viac sa o zamestnaneckých grantoch Nadácie VÚB dočítate tu.

Archív